Revija

Objekt želje je prva lacanovska psihoanalitična revija v Sloveniji in na področju Zahodnega Balkana. Objavljamo izvirne članke slovenskih in tujih avtorjev, klinične primere, prispevke iz mednarodnih konferenc in prevode klasičnih psihoanalitičnih besedil.

Gibanje

Lacan Balkan je psihoanalitično gibanje s katerim lacanovska psihoanaliza prvič vstopa na prostor držav bivše Jugoslavije. Projekt naslavlja vprašanja in specifike simptomov tega prostora (vojna travma, tranzicija, vprašanja seksuacije, identitete, vloga univerze, politike…)

Multimedija

Seminar dr. Nine Krajnik je celoletni izobraževalni program. Srečanja obravnavajo simptome 21. stoletja, način zdravljenja v lacanovski kliniki ter psihoanalitične vezi s psihiatrijo, psihoterapijo, pravom, filozofijo, znanostjo, umetnostjo in drugimi področji vednosti. 

Novice

 

Častno članstvo mag. Janu Simončiču

Ob 4. obletnici društvenega delovanja Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo posthumno podeljuje častno članstvo mag. Janu Simončiču za zasluge pri uveljavitvi, razvoju in delovanju psihoanalitičnega diskurza v Sloveniji. Mag. Jan Simončič je kot vodja sekcije...

Razgovor o politici psihoanalize

U subotu, 27. aprila 2019. godine u 19h u Zadruzi Oktobar (Strahinjića bana 33) u Beogradu održaće se razgovor o politici psihoanalize. Razgovor ćemo pokrenuti kroz temu geneze traume s obzirom na ratove u Jugoslaviji i uvođenje kapitalizma.   Učestvuju: Nina...

Početak lakanovske psihoanalize na našem prostoru

Psihoanaliza lakanovske orientacije važi za najsubverzivniji diskurs kako u svojoj klinici tako i u svojim učincima u kulturno-političkom polju. A zašto je onda lacanovska psihoanaliza zapravo ustupila na prostor imenovan prostor zemalja bivše Jugoslavije tek 2015...

Živeti, ljubiti, analizirati

Vabljeni na lacanovski psihoanalitični seminar ŽIVETI, LJUBITI, ANALIZIRATI Kdaj: sobota, 11. maj 2019, od 15h do 19h Kje: Koprska 94a (Izobraževanje Much) Predavateljica: Dr. Nina Krajnik    V zadnjih letih svojega delovanja je Sigmund Freud postavil vprašanje:...

Govorim zidovom

Pri založbi Studia Humanitatis (zbirka Varia) je izšla knjiga Jacquesa Lacana Govorim zidovom - Pogovori v kapeli Svete Ane.  Prevedla: Nina Krajnik Pregled: Špela Jelenc Urednik: Jože Vogrinc Naklada 400     Iz predgovora Nine Krajnik Zbirka Lacanovih...

Psihoanaliza, nevroznanost, psihiatrija

Vabljeni na lacanovski psihoanalitični seminar PSIHOANALIZA, NEVROZNANOST, PSIHIATRIJA Kdaj: sobota, 13. april 2019, od 15h do 19h Kje: Koprska 94a (Izobraževanje Much) Predavateljica: Dr. Nina Krajnik    Psihoanaliza kot klinika in teorija je izšla iz medicine....

Psihoanaliza in ekonomija

Vabljeni na lacanovski psihoanalitični seminar PSIHOANALIZA IN EKONOMIJA. Kdaj: sobota, 23. marec 2019, od 15h do 19h Kje: Koprska 94a, Ljubljana Predavateljica: dr. Nina Krajnik   Psihoanaliza in ekonomija sta disciplini, za kateri se zdi, da ju določa popolna...

Jan Simončič – Ti si avantgarda!

Tri velike prelome, tri zareze v slovenski zgodovini v drugi polovici 20. in v začetku 21. stoletja so obeležili trije samomori treh velikih pesnikov. Pesnik, filozof in član umetniške skupine OHO Aleš Kermauner je leta 1966 z odločitvijo, da prekine svoje življenje,...

In memori-Jan

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo vabi na večer v spomin pesniku, prevajalcu, novinarju, literarnemu komparativistu, magistru filozofije, psihoanalitiku v formaciji in enemu glavnih protagonistov slovenskega lacanovskega gibanja Janu Simončiču. Ob njegovem...