Ob 4. obletnici društvenega delovanja Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo posthumno podeljuje častno članstvo mag. Janu Simončiču za zasluge pri uveljavitvi, razvoju in delovanju psihoanalitičnega diskurza v Sloveniji.

Mag. Jan Simončič je kot vodja sekcije za psihoanalitične povezave s svojim delom in osebno predanostjo bistveno prispeval k nastopu lacanovske psihoanalitične orientacije na Slovenskem, k raziskovalni dejavnosti na področju vezi med psihoanalizo, književnostjo in zgodovino ter mednarodni prepoznavnosti slovenskega lacanovskega gibanja.

Ponosni smo, da smo z njim lahko delili vizije in si v njegovem duhu nadalje prizadevamo za naše skupne cilje.