Kad: 14. juna 2019, 18h-19.30h

Gde: Filozofski fakultet, Beograd (Studentski trg 3), treći sprat, sala 308

Predavanje: dr. Nina Krajnik

Moderator: Dušan Maljković

Zašto uvek biram baš takvog partnera ili partnerku? Šta znači biti muškarac? Jesam li dovoljno žena? Šta su ženske želje? Šta su muške fantazije? Kako deluje psihoanaliza na anksioznost, sumnju ili bol koji neko može doživljavati zbog svog muškog ili ženskog tela? I zašto Žak Lakan kaže da će razmena ljubavi u budućnosti biti teža nego ikada ranije?

Predavanje i rasprava će na osnovu lakanovske psihoanalitičke orijentacije ispostaviti moduse „seksuacije“ (postajanja određenim polom) u 21. veku, muškog i ženskog razumevanja sveta i mogućnosti ljubavi između dvoje ljudi nezavisno od pola.

Nina Krajnik je pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. Godine 2015. osnovala je Psihoanalitički institut Acheron i Slovenačko društvo za lakanovsku psihoanalizu. Doktorirala je filozofiju i uređuje časopis Objekt želje. Studirala je u Parizu i završila je psihoanalitičku formaciju pod vodstvom Žaka-Alena Milera, Lakanovog učenika. Kliničku praksu obavlja u Sloveniji i Beogradu.