Gibanje

SDLP je bilo v obdobju med 3. februarjem 2015 in 27. septembrom 2016 predmet grobih napadov ter neetičnega in proti-pravnega poseganja v svoje delo s strani dr. Mladena Dolarja in institucij, ki so povezane z Društvom za teoretsko psihoanalizo (predsednik dr. Slavoj Žižek). SDLP je 23. novembra 2016 slovensko in mednarodno javnost obvestilo, da v Sloveniji prihaja do namernega oviranja dela lacanovske psihoanalitične organizacije. Pri tem je izpostavilo specifičnost lacanovske psihoanalize v slovenskem prostoru. SDLP se sooča s specifično situacijo, v kolikor je bila lacanovska psihoanaliza od leta 1982 do 2015, tj. do nastanka SDLP, v slovenskem prostoru zavajajoče predstavljena kot teoretska družboslovno-filozofska metoda. Na osnovi tega so se v jugoslovanskem in kasneje slovenskem okolju pojavila imenovanja, ki so v z lacanovsko psihoanalizo v protislovju: »slovenska modifikacija lacanovske psihoanalize«, »teoretska psihoanaliza« in »Ljubljanska lacanovska Šola.« V tem obdobju je Društvo za teoretsko psihoanalizo v okviru zbirke Analecta neavtorizirano izdajalo seminarje Jacquesa Lacana, v reviji Problemi neavtorizirano objavljalo odlomke Lacanovih seminarjev in se posluževalo plagiiranja del Jacquesa-Alaina Millerja. Poročila o oviranju lacanovske psihoanalize v Sloveniji in gibanju za njeno vzpostavitev so maja 2017 izšla v napovedniku mednarodnega psihoanalitičnega gibanja ZADIG (Zero Abjection Democratic International Group) Svetovne psihoanalitične zveze (AMP).

Gibanje

International appeal

International appeal

23 November 2016 Due to the rising conflict regarding the Lacanian psychoanalysis in Slovenia, we are launching an international initiative for its transparency. In spite of the popular use of Lacan's works, until recently there were no psychoanalysts in Slovenia. In...

Proste asociacije o imenovanju

Proste asociacije o imenovanju

26.07.2017   mag. Špela Jelenc    Jacques-Alain Miller je 24. junija 2017 v prvem predavanju novega poučevanja, s katerim se letos pričenja leto nič (année zéro) Freudovskega polja, izpostavil Lacanovo razpustitev (dissolution) Freudovske pariške Šole (École...

David in Goljat v Ljubljani

David in Goljat v Ljubljani

20 September 2016    Jan Simončič Lacanian Review Online     In Slovenia, everybody knows Lacan. His influence entered Slovene space some 40 years ago through works of certain infamous philosophers. On the other hand, there is not much Lacanian...

Zakaj Lacan ni govoril o teoretskih psihoanalitikih?

Zakaj Lacan ni govoril o teoretskih psihoanalitikih?

07.08.2017 Piše: Jan Simončič    Lacan je leta 1975 govoril na Yale University, kjer mu je nek študent zastavil vprašanje o tem, katerim teoretikom psihoanalize je naklonjen? Lacan ni nasedel na sintagmo »teoretiki psihoanalize« in je v odgovoru govoril zgolj o...

Lažna valuta po imenu Društvo za teoretsko psihoanalizo

Lažna valuta po imenu Društvo za teoretsko psihoanalizo

31.07.2017 Piše: Nina Krajnik    Slovenija je od leta 1982 priča specifičnemu pojavu. Ta pojav je mogoče razumeti tako, kakor se ga najbolj običajno, najhitreje, najbolj splošno in zato tudi najbolj množično razume. Je »slaven«. Je »pomemben«. Je »intelektualen«....

Potrdilo dr. Krajnik o članstvu v Svetovni psihoanalitični zvezi

Potrdilo dr. Krajnik o članstvu v Svetovni psihoanalitični zvezi

20.05.2017 Z ozirom na neresnične trditve o domnevnem nečlanstvu ustanoviteljice in predsednice Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo dr. Nine Krajnik v New Lacanian School in Svetovni psihoanalitični zvezi, ter neresnične trditve o domnevnem nesodelovanju...

Slovenski Acheron

Slovenski Acheron

V reviji Lacan Quotidien je 15. junija 2017 izšel članek trilogije NINA VERSUS ŽIŽEK predsednice SDLP dr. Nine Krajnik. «Standing alone in a country where everything that was ever known about Lacan was submitted to Žižek's long-lasting stand-up comedy and oppression,...

Slovenski Acheron

Žižek, the fraud

V reviji Lacan Quotidien je 14. junija 2017 izšel drugi članek trilogije NINA VERSUS ŽIŽEK predsednice SDLP dr. Nine Krajnik. «The classical strategy of Žižek and his Ljubljana team is to copy a text, attack the author by personal or ''pseudo-intelectual''...