Gledališče kot hrbtna stran psihoanalitičnega diskurza – Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo

Gledališče kot hrbtna stran psihoanalitičnega diskurza

7. junija 2017 je v okviru ciklusa psihoanalitičnih večerov Banket Lacan v Trubarjevi hiši literature potekalo predavanje Gledališče kot hrbtna stran psihoanalitičnega diskurza, ki ga je vodil Boris Brezovac. Dogodek je povezovala dr. Nina Krajnik.

Predavanje je izpostavilo vprašanje ali umetnost še lahko opravlja funkcijo zrcaljenja kapitalističnega diskurza ter s tem ustvarja možnost subverzivnega izkustva. V ospredju razprave so bili: Lacanova opredelitev diskurza, kot strukturacije realnosti, dialektika gospodarja in histerika v okviru analitičnega branja ter funkcija gledališča kot hrbtne plati njegovega diskurza. V navezavi na dramsko igro Vinka Möderndorferja Vaje iz tesnobe je bila izpostavljena Lacanova konceptualizacija diskurza gospodarja.

Banket Lacan je ciklus psihoanalitičnih večerov, ki jih vodi dr. Nina Krajnik. Dogodki potekajo vsako prvo sredo v mesecu v Trubarjevi hiši literature.  Na večerih se odvijajo predavanja in pogovori s člani Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo, mednarodnimi gosti in avtorji novo izdanih psihoanalitičnih del. V središču dogodkov sta lacanovska psihoanalitična klinika in teorija ter njune povezave s polji umetnosti, književnosti, znanosti, medicine, filozofije in politike.