V reviji Slovenske krovne zveze za psihoterapijo KAIROS je izšel intervju z dr. Nino Krajnik o razvoju lacanovske psihoanalize v Sloveniji (odgovorni urednik dr. Miran Možina, glavni urednik dr. Bojan Varjačić Rajko, Letn. 13, št. 1/2, Maribor: SKZP).

Intervju je nastal pri predmetu Zgodovina psihoterapevtskih šol in pristopov III Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda Ljubljana. Pogovor je vodil Janko Blagojević.

Intervju je dostopen na tej povezavi: Nina Krajnik za Kairos – Lacanovstvo v sebi vselej nosi doloceno borbenost