Janko Žuntar

 

Janko Žuntar (rojen 3. maja 1967) je diplomiral iz teologije na Univerzi v Ljubljani, na oddelku v Mariboru (diplomsko delo: Pomen vere v sveto Trojico za osebo in družbo, mentor: dr. Avguštin Lah, 1992). Magistriral je iz filozofije na Univerzi v Ljubljani (magistrsko delo: Psihoanaliza v razmerju med identiteto in diferenco, mentor: dr. Mladen Dolar, 1998). Psihoanalizo je opravljal z mag. Jankom Bohakom. Pri študijskem delu se osredotoča na strukturalizem, lacanovsko psihoanalizo in njun vpliv na francosko teološko misel (neformalni mentor: dr. Drago K. Ocvirk).