dr. Nina Krajnik

Nina Krajnik (rojena 9. junija 1985) je ustanoviteljica in predsednica SDLP. Glavna in odgovorna urednica revije Objekt želje.

mag. Špela Jelenc

Špela Jelenc (rojena 5. decembra 1948) je lacanovska psihoanalitičarka v Parizu in v Sloveniji. Članica klinične sekcije SDLP.

Nika Jakšič

Nika Jakšič (rojena 3. oktobra 1983) je pravna svetovalka in blagajničarka SDLP. Diplomirala je iz prava na UL.

mag. Jan Simončič

Jan Simončič (rojen 19. junija 1992) je vodja sekcije za psihoanalitične povezave SDLP. Magister filozofije.

mag. Janja Kaiser-Zupančič

Janja Kaiser – Zupančič (rojena 27. aprila 1969) je lacanovska psihoanalitičarka v Ljubljani in Strasbourgu.

dr. Boris Brezovac

Boris Brezovac (rojen 31. maja 1971) je doktor filozofije in član sekcije za psihoanalitične povezave SDLP.

Ana Filipović

Ana Filipović (rojena 13. decembra 1984) je diplomirana kulturologinja in članica sekcije za psihoanalitične povezave.

mag. Janko Žuntar

Janko Žuntar (rojen 3. maja 1967) je magister filozofije in diplomirani teolog.

Vanja Stojanović

Vanja Stojanović (rojen 4. februarja 1994) je študiral psihologijo na Univerzi Singidunum v Beogradu.

Branimir Stojanović

Branimir Stojanović (rojen 1958) je psihoanalitik v Beogradu in mednarodni sodelavec SDLP.