mag. Jan Simončič

 

Jan Simončič je častni član SDLP. Bil je vodja sekcije za psihoanalitične povezave. Diplomiral je iz filozofije in primerjalne književnosti na Univerzi v Ljubljani. V študijskem letu 2015/2016 je opravil magistrski študij filozofije na Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP) na Univerzi Kingston v Londonu (mag. delo: Via Lacan: Preplet ontologije, epistemologije in etike).