O društvu

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (SDLP) je združenje za razvoj in prenos psihoanalize francoskega psihoanalitika in psihiatra Jacquesa Lacana. Ustanovljeno je bilo leta 2015.

Namen društva je spodbujanje dela na področju lacanovske psihoanalitične orientacije, pomoč subjektom v stiski, izobraževanje in prenos psihoanalitične vednosti, raziskovanje na področju psihoanalitičnega diskurza in njegovih vezi z drugimi polji, skrb za psihoanalitični razvoj članstva, zastopanje psihoanalitičnih dejavnosti in njenih nosilcev ter sodelovanje s psihoanalitičnimi in drugimi organizacijami v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Društvo uresničuje svoje cilje z organiziranjem psihoanalitičnih dogodkov, predavanj, seminarjev, mednarodnih konferenc in delovnih skupin imenovanih karteli. V sodelovanju z zdravstvenimi organizacijami nudi brezplačno psihoanalitično pomoč življenjsko ogroženim posameznikom, otrokom in subjektom iz ranljivih skupin. V izobraževalnem središču Acheron izvaja program psihoanalitičnega usposabljanja. V okviru knjižne zbirke Juno opravlja založniško dejavnost in izdaja strokovno spletno revijo Objekt želje. 

V društvu delujeta klinična sekcija in sekcija za psihoanalitične povezave. Njuno delo je posvečeno različnim aspektom psihoanalitične klinike in teorije, aplikativni psihoanalizi in psihoanalitičnim povezavam z drugimi polji, kot so umetnost, književnost, zgodovina, znanost in filozofija.

Društvo ni brez političnega delovanja, ki je v funkciji obrambe psihoanalize, njene etike in njenega mesta v družbeno-kulturnem prostoru.

Glavne smernice društva izhajajo iz Ustanovitvenega akta (Acte de fondation) Lacanove psihoanalitične Šole iz leta 1964, po katerem je njegov cilj:

  1. da polju, ki ga je odprl Freud, povrne ostro rezilo resnice
  2. da izvirno prakso, ki jo je uvedel pod imenom psihoanaliza, privede do dolžnosti, ki ji pripada v našem svetu
  3. da z vztrajno kritiko razkrije deviacije in kompromise, ki mrtvičijo njen razvoj in degradirajo njeno rabo

 

 

Naslov: Berčičeva ulica 3, 1260 Ljubljana – Polje

IBAN: SI56610000012723255 (Delavska hranilnica)

Davčna številka: 79869521

Matična številka: 4078616000

Telefon: 070 621 729

E-naslov: info@sdzlp.si

Primarna dejavnost: dejavnost strokovnih združenj