O društvu

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (SDLP) je združenje za razvoj in prenos psihoanalize francoskega psihoanalitika Jacquesa Lacana. Ustanovljeno je bilo leta 2015. Namen društva je spodbujanje dela, izobraževanja in raziskovanja na področju lacanovske psihoanalitične orientacije, zastopanje psihoanalitičnih dejavnosti in njenih nosilcev ter sodelovanje s psihoanalitičnimi in drugimi organizacijami v slovenskem in mednarodnem prostoru. Društvo uresničuje svoje cilje z organiziranjem predavanj, seminarjev, mednarodnih konferenc in delovnih skupin imenovanih karteli. V izobraževalnem središču Acheron izvaja program psihoanalitičnega usposabljanja. V okviru knjižne zbirke Juno opravlja založniško dejavnost in izdaja strokovno revijo Objekt želje. Psihoanalitiki društva v sodelovanju z zdravstvenimi in humanitarnimi organizacijami obenem nudijo brezplačno pomoč ogroženim posameznikom, otrokom in subjektom iz ranljivih skupin. V okviru društva delujejo klinična sekcija, sekcija za psihoanalitične povezave in sekcija za družbeno-politična vprašanja. Društvo zaradi specifičnih zgodovinskih in političnih razmer za lacanovsko psihoanalizo v Sloveniji in na prostoru Zahodnega Balkana vzpostavlja gibanje Lacan Balkan, ki si prizadeva za prisotnost psihoanalitičnega diskurza. Smernice gibanja izhajajo iz Ustanovitvenega akta Lacanove Šole iz leta 1964, po katerem je njegov cilj:

 

  • da polju, ki ga je odprl Freud, povrne ostro rezilo resnice

  • da izvirno prakso, ki jo je uvedel pod imenom psihoanaliza, privede do dolžnosti, ki ji pripada v našem svetu

  • da z vztrajno kritiko razkrije odklone in kompromise, ki ovirajo njen razvoj in ponižujejo njeno rabo