O društvu

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (SDLP) je združenje za razvoj in prenos psihoanalize francoskega psihoanalitika Jacquesa Lacana. Ustanovljeno je bilo leta 2015. Njegov namen je spodbujanje dela na področju lacanovske psihoanalitične orientacije, prenos vednosti, skrb za psihoanalitični razvoj članstva, zastopanje psihoanalitičnih dejavnosti in njenih nosilcev ter sodelovanje s psihoanalitičnimi in sorodnimi organizacijami v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Društvo uresničuje svoje cilje z organiziranjem psihoanalitičnih dogodkov, predavanj, seminarjev, mednarodnih konferenc in delovnih skupin imenovanih karteli. V svojem izobraževalnem središču Acheron izvaja program psihoanalitičnega usposabljanja in izdaja strokovno revijo Objekt želje.

V okviru društva delujeta klinična sekcija in sekcija za psihoanalitične povezave. Njuno delo je posvečeno psihoanalitičnemu raziskovanju, različnim aspektom psihoanalitične klinike in teorije ter psihoanalitičnim povezavam z drugimi polji, kot so umetnost, književnost, zgodovina, znanost in filozofija.

Društvo ni brez političnega delovanja, ki je v funkciji obrambe psihoanalize, njene etike in njenega mesta v družbenem prostoru.

Društvo se vpisuje v gibanje rekonkviste psihoanalize, utemeljenim v Lacanovem Ustanovitvenem aktu (Acte de fondation) iz leta 1964, po katerem so njegove glavne smernice:

  1. da polju, ki ga je odprl Freud, povrne ostro rezilo resnice
  2. da izvirno prakso, ki jo je uvedel pod imenom psihoanaliza, privede do dolžnosti, ki ji pripada v našem svetu
  3. da z vztrajno kritiko razkrije deviacije in kompromise, ki mrtvičijo njen razvoj in degradirajo njeno rabo

Postopek včlanitve poteka z izpolnitvijo pristopne izjave in sprejetjem statuta društva.

 

Naslov: Berčičeva ulica 3, 1260 Ljubljana – Polje

IBAN: SI56610000012723255 (Delavska hranilnica)

Davčna številka: 79869521

Matična številka: 4078616000

Telefon: 070 621 729

E-naslov: info@sdzlp.si

Primarna dejavnost: dejavnost strokovnih združenj