Ob rojstnem dnevu pesnika in častnega člana Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo mag. Jana Simončiča knjižna zbirka Juno predstavlja njegov pesniški opus. Knjiga je dostopna v knjižnjici društva v enem izvodu in trenutno še ni v distribuciji. Podrobnosti o dostopu do pesniške zbirke v tiskani in elektronski obliki bodo znane naknadno.

CIP – Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnjica, Ljubljana

821.163.6-1

ISBN: 978-961-94682-0-3