Vabljeni na lacanovski psihoanalitični seminar PSIHOANALIZA IN EKONOMIJA.

Kdaj: sobota, 23. marec 2019, od 15h do 19h

Kje: Koprska 94a, Ljubljana

Predavateljica: dr. Nina Krajnik

 

Psihoanaliza in ekonomija sta disciplini, za kateri se zdi, da ju določa popolna mimobežnost. Če je ekonomija osnovana na izračunu, psihoanaliza izključuje kalkulacijo s subjektom. Na drugi strani pa ekonomija izključuje vse, s čimer se vsakodnevno sooča psihoanaliza: ljubezen, ideale, singularno željo in besedo.

A vprašanja psihoanalize in ekonomije se obenem povezujejo na bistvenih presečiščih. Kakšno je naše razmerje do denarja? Kaj ali koga želimo posedovati? Kakšna je funkcija obdarovanja v ljubezni ali plačila v seksualnosti? Kaj implicirajo dolg, preokupacija z denarjem, ‘gambling’, skopuštvo ali pa obsesivno varčevanje? Kaj pomeni žrtvovanje sebe in izstop iz izračunov? Ali je mogoče računati z užitkom? Kaj razkriva analizantovo razmerje do ekonomije in kako psihoanaliza lahko prispeva k razvoju ekonomske znanosti?

Seminar se bo ob predstavitvi kliničnih primerov in pregledu zastavkov od Freudove libidinalne ekonomije do Lacanove razdelave diskurza kapitalizma osredotočil na psihoanalitično obravnavo simptomov, ki so povezani s trgom dela (izgorelost, trpljenje zaradi odnosov na delovnem mestu, mobing, prekarne zaposlitve, dileme pri izbiri poklica, občutje praznine ob velikem finančnem bogastvu…). V središču seminarja bo lacanovska zastavitev objekta razloga želje kot objekta neprecenljive vrednosti.

 

 

Predznanje za udeležbo na seminarju ni potrebno, saj so teme obravnavane na jasen in pregleden način.

Dr. Nina Krajnik je predsednica Slovenskega društva z lacanovsko psihoanalizo in urednica revije Objekt želje. Članica Svetovne psihoanalitične zveze (AMP) in New Lacanian School (NLS).

 

PRIJAVA: 

Kotizacija: 99 EUR
Kotizacija v predprijavi do 22. marca 2019: 69 EUR
Cena za celoletno lacanovsko psihoanalitično izobraževanje: 450 EUR

Prijave zbiramo na: info@sdzlp.si
Tel: 070 621 729