Sekcije

KLINIČNA SEKCIJA

Sekcija se osredotoča na vprašanja psihoanalitične prakse in njene teoretizacije, razvoj psihoanalitičnih konceptov in prenos psihoanalitične vednosti. Pri tem se osredotoča na čisto psihoanalizo, aplikativno psihoanalizo (psihoanalizo otroka, trpljenja na delovnem mestu, motenj hranjenja, toksikomanije…) in kontrolno analizo.

 

SEKCIJA ZA PSIHOANALITIČNE POVEZAVE

Sekcija se ukvarja s tematizacijo povezav med psihoanalizo in drugimi polji, npr. poljem filozofije, umetnosti, književnosti, sociologije, zgodovine, humanistike, matematike, medicine, znanosti, psihoterapije, politike itd.

 

SEKCIJA ZA DRUŽBENO-POLITIČNA VPRAŠANJA

Sekcija se osredotoča na aktualna družbeno-politična vprašanja in tematizacijo mesta psihoanalize v družbeno-kulturnem prostoru. Sekcija obenem zastavlja orientacijo dela, ki je v funkciji obrambe psihoanalize, njene etike in njenega diskurza.