Sekcije

KLINIČNA SEKCIJA

Sekcija se ukvarja s prenosom psihoanalitične vednosti. Pri tem se osredotoča na aplikativno psihoanalizo (psihoanalizo otroka, trpljenja na delovnem mestu, motenj hranjenja, toksikomanije…) in kontrolno analizo. Sekcija omogoča brezplačno psihoanalitično pomoč ranljivim skupinam, otrokom in socialno ogroženim.

 

SEKCIJA ZA PSIHOANALITIČNE POVEZAVE

Sekcija se ukvarja s tematizacijo povezav med psihoanalizo in drugimi polji, npr. poljem filozofije, umetnosti, književnosti, sociologije, zgodovine, humanistike, matematike, medicine, znanosti, psihoterapije in politike.

Vodja sekcije: Jan Simončič 

 

SEKCIJA ZA DRUŽBENO-POLITIČNA VPRAŠANJA

Sekcija se osredotoča na aktualna družbeno-politična vprašanja in tematizacijo mesta psihoanalize. Sekcija obenem zastavlja orientacijo društva, ki je v funkciji obrambe psihoanalize, njene etike in njenega delovanja.

Vodja sekcije: Nina Krajnik