Sekcije

KLINIČNA SEKCIJA

Delo sekcije je posvečeno psihoanalitični praksi na osnovi lacanovske zastavitve čiste psihoanalize, aplikativne psihoanalize (psihoanalize otrok, trpljenja na delovnem mestu, motenj hranjenja, toksikomanije…) in kontrolne analize (supervizije). Sekcija organizira klinične razprave, prostovoljno klinično delo in izvajanje psihoanalize za ranljive skupine in subjekte z nižjimi dohodki. 

 

SEKCIJA ZA PSIHOANALITIČNE POVEZAVE

Sekcija organizira predavanja, konference, pogovorne večere in psihoanalitično izobraževanje. Njeno delo se tematsko osredotoča na povezave psihoanalize z drugimi pristopi (psihiatrijo, psihologijo, psihoterapijo) in drugimi področji vednosti (filozofijo, umetnostjo, književnostjo, pravom, sociologijo, filmskimi študijami, zgodovino, humanistiko…). 

 

SEKCIJA ZA DRUŽBENO-POLITIČNA VPRAŠANJA

Sekcija se osredotoča na politična vprašanja in aktualne izzive družbeno-kulturnega prostora. Njeno delo je posvečeno aktivnemu vključevanju Društva v javne razprave in oblikovanju lacanovske psihoanalitične politike. Sekcija obenem zastavlja orientacijo dela, ki je v funkciji obrambe psihoanalitičnega diskurza, njegove etike delovanja in udejanjanja človekovih pravic.