Študij

Leta 1899 je Sigmund Freud objavil prvo psihoanalitično knjigo v zgodovini, Interpretacijo sanj, in na prvo stran postavil besede boginje Juno iz Vergilove Eneide:

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.

Če ne morem omiliti višjih bogov, premaknem Acheron.

Acheron je bila v grški mitologiji ena od rek hadskega podzemlja, po kateri čolnar prevaža duše umrlih in tistih, ki jih v tem svetu vodi bolečina. Stara bizantinska enciklopedija jo opisuje kot reko zdravljenja in ozdravitve. Toda za Freuda je Acheron metafora nezavednega, po katerem tako kot reke, tečejo tokovi sanj in tlakujejo “kraljevsko pot” temu, kar se skozi njih razodeva. V tem je premik Acherona gesta, ki ima moč, da spreobrne tudi tisto, kar se kaže kot nemožno spremembe. Juno, ki izreče znamenite besede, z njimi tlakuje pot prelomu in invenciji, kar je nenazadnje psihoanaliza sama – tako po svojem odkritju, kot v subjektivnosti vsakogar. V tem je premik Acherona dejanje, ki omogoči prostor novemu. Ko ni prostora za dejanje, premik ali spremembo, ni prostora za kreacijo. Ali kot v Božanski komediji zapiše Dante: Tisti, ki se v svojem življenju ne odločijo za dejanje, so tisti, ki zgolj sedijo in čakajo na bregu Acherona. Acheron deluje z namenom vzpostavitve sprememb, tako v subjektivnosti vsakogar, kakor na poti njegovega užitka in želje, s čimer tlakuje pot premiku in invenciji.

Acheron omogoča:

  • organizacijo študijskih in bralnih skupin
  • dvodnevne seminarje
  • tečaj francoske psihoanalitične terminologije
  • spletno in osebno svetovanje pri akademskem delu
  • organizacijo psihoanalitičnega staža
  • dogovor za opravljanje lastne psihoanalize

Acheron pri načinu delovanja izhaja iz načel in propozicij, kot jih je ob reogranizaciji oddelka za psihoanalizo na Univerzi Pariz VIII- Vincennes Saint-Denis leta 1975 zastavil Jacques Lacan. Pri tem spodbuja izvajanje psihoanalitičnega pristopa v okviru zasebnih in javnih praks, sodeluje z različnimi kliničnimi polji ter v navezavi na druge diskurzivne prakse (umetnost, znanost, politiko, filozofijo, medicino) izpostavlja temeljna vprašanja aktualnega družbeno-kulturnega prostora. Udeleženci študijskega programa se na podlagi teoretskih psihoanalitičnih zastavkov, predstavitve kliničnih primerov in obravnave simptomatike 20. in 21. stoletja seznanijo s tehniko, etiko in specifiko psihoanalitičnega dela, kliničnimi primeri iz Lacanove psihoanalitične prakse, simptomi sodobnega časa, aktualnimi vprašanji analitičnega diskurza,  psihoanalitično terminologijo in francoskim jezikom. Glavni del predstavlja vstop v analizo, ki odpira možnost za vzpostavitev lastnega razmerja do vprašanja želje, užitka ter vednosti in rokovanja (fr. savoir-y-faire) s svojim simptomom.

Izvajalka študijskega programa: dr. Nina Krajnik

Število udeležencev: najmanj 6, največ 10

Zaželena predhodna izobrazba: iz psihologije, psihoterapije, psihiatrije, splošne medicine, pedagogike, socialnega dela, filozofije, humanističnih študij ali družboslovja

Dodatne informacije o študiju, cene programov, kurikulum, bibliografija in vpisna dokumentacija na: info@sdzlp.si