Vodstvo

Predsednica: Nina Krajnik

Blagajničarka in pravna svetovalka: Nika Jakšič

Občni zbor: Špela Jelenc, Boris Brezovac, Malka Čeh, Ana Filipović, Janja Kaiser-Zupančič, Jan Simončič

Mednarodni sodelavci: Branimir Stojanović (Beograd), Ana Dussert (Pariz)