Lacanovski psihoanalitični seminar

Predavateljici: Nina Krajnik, Špela Jelenc

Kdaj: sobota, 8. februar 2020, 15h-18h

Kje: Sejna soba nad Knjižnico Daneta Zajca (Vegova 7a, Moravče)

 

PROGRAM: 

14.45 -15.00: Registracija
15.00 -15.15: Uvodnik: psihoanalitični pogledi na film Mamica (Mommy, Xavier Dolan, 2014)
15.15 -15.45: Krajnik: Od pedagogike k psihoanalizi, od ženskosti k invenciji materinstva
15.45 -16:10: Klinični primer: Medeja ali smrtonosna želja matere
16:10 -16.30: Pogostitev
16:30 -17:15: Jelenc: Uničenje ‘mati-hči’ – Predstavitev Lacanovega koncepta uničenja (ravage) kot druge razrešitve manka ženske ”substance”
17.15 -17:45: Primer – Camille Claudel: uničenje v razmerju ‘mati-hči’ kot razlog usode ženske umetnice
17.45 – 18.00: Razprava in delavnica z udeleženci  

 

PRIJAVA: 

Kotizacija: 99 EUR

Kotizcija za celoletni izobraževalni program ‘Psihoanaliza novih simptomov’: 540 EUR

Rok za prijavo: 5. februar 2020

Prijave na: info@sdzlp.si

Tel: 070 621 729