mag. Boštjan Miha Jambrek

Boštjan Miha Jambrek (rojen 19. julija 1973) je filmski pedagog, scenarist in režiser. Je član sekcije za psihoanalitične povezave SDLP. Diplomiral je iz pedagogike (smer: andragogika) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2008 je magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Je avtor strokovnih in poljudnih člankov s področja filma in televizijskih oddaj, scenarijev ter višješolskih in srednješolskih in višješolskih učbenikov. Med 2006-2009 je bil zaposlen kot programski direktor Slovenske kinoteke, kjer bil odgovoren za pripravo filmskega programa. Je ustanovitelj ustanovitelj rubrike namenjene izobraževanju s področja filma Kinokatedra. Zaposlen je kot učitelj na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana. Je habilitiran višješolski predavatelj za predmete Medijsko sporočanje, Medijska komunikacija in Avdio-vizualne komunikacije. Vodi in koordinira e-študij na Evropski pravni fakulteti. Je urednik spletnih portalov namenjenih eUčenju Kalibra, Edukalibra in ISZ ter član upravnega odbora in direktor družbe za medijsko produkcijo, izobraževanje in svetovanje, Artes Liberales, d.o.o. Trenutno v okviru doktorskega študija raziskuje pedagoško metodologijo in IKT pri formalnem filmskem izobraževanju. V okviru SDLP vodi delavnico Psihoanaliza in film. Analizo opravlja z dr. Nino Krajnik.