Odprte so prijave na bralno skupino. Brali bomo seminar Jacquesa Lacana Štirje temeljni koncepti psihoanalize. 

Seminar Štirje temeljni koncepti psihoanalize je eno od glavnih del Jacquesa Lacana. Gre za prepis njegovih predavanj, ki so bila izvedena na École normale supérieure v Parizu leta 1964. V njih se je Lacan prek štirih temeljnih konceptov psihoanalize – nezavednega, ponavljanja, transferja, pulzije – obrnil h glavnim zastavkom psihoanalitičnega diskurza, začenši s ključnim vprašanjem situacije, s katero se soočamo danes : kaj nam psihoanaliza lahko pove o znanosti?

 

Francoska izdaja knjige

 

CILJ IN SMERNICE:

Erupcija realnega biologije v obliki virusa je na glavo preobrnila svet, kot ga poznamo. ‘’Policijska ura’’, ‘’družbeno distanciranje’’ in ‘izolacija’’ so označevalci, ki so reorganizirali koordinate našega življenja ter pod vprašaj radikalno postavili naše mesto na ‘’svetovnem odru’’.
Ukrepi, ki jih priporoča znanstveni diskurz so nujni, da bi se zaustavilo epidemijo, toda tisto, kar ostaja nevidljivo, je druga stran teh ukrepov – tesnoba, ki je posledica subjektovega srečanja z realnim. Danes, ko je svet soočen s tesnobo, sta v ospredju dva registra, ki ponujata odgovore na odsotnost smisla, ki ga povzroča realno: znanost, ki obljublja, da bo tesnobo mogoče prečiti z znanjem in religija, kot utočišče smisla. A katero realno je torej pod vprašajem v psihoanalizi?

Cilj bralne skupine je, da v duhu lacanovske orientacije in luči aktualnih dogodkov oživi besedilo Lacanovega seminarja ter prek natančnega branja postavi goreča vprašanja psihoanalitične prakse in singularna vprašanja vsakogar izmed nas:

 

1. Kaj so temelji psihoanalize, kot jih je postavil Freud?

2.  Kakšen je vpliv Lacanove intervencije na Freudovo delo?

3. Kaj so nove koordinate psihoanalize?

4. Kaj je mesto psihoanalize v razmerju do diskurza znanosti in religije?

5. Kako se soočiti z novimi izzivi subjektivnosti našega časa?

 

Ilustracijo teh vprašanj najdemo na Holbeinovi sliki Ambasadorja, ki jo je Lacan postavil v središče Seminarja XI. Na sliki je pogled usmerjen na simbole moči, insignije sveta, ki prek anamorfoze prikrivajo lobanjo kot utelešenje smrti, mejo napredka civilizacije ter mesto kastracije.

 

Ambasadorja (H. Holbein, 1533)

 

Knjiga je v fizični in elektronski obliki dostopna v knjižnici Društva. Jezik: slovenski, srbski, angleški, francoski

Pogoje za vpis v knjižnico najdete na tej povezavi:

Knjižnica

KOORDINATOR: Vanja Stojanović

 

DATUMI:

Začetek bralne skupine: četrtek, 14. maj 2020, 18h-19h

Datumi srečanj: 21. maj, 28. maj, 4. junij, 11. junij, 18. junij

Društvo si pridržuje pravico do spremembe datumov v dogovoru z udeleženci bralne skupine.

 

JEZIK: Bralna skupina poteka v slovenskem in srbskem jeziku.

 

CENA:

Bralna skupina poteka v obliki šestih srečanj. Prijavite se lahko na celoten sklop ali pa na posamezno srečanje.

Za udeležbo na celotnem sklopu: 35 EUR

Za eno udeležbo: 10 EUR

 

PRIJAVE: 

Prijave zbiramo na: info@sdzlp.si

Rok za prijavo: 12. maj 2020

 

Bralna skupina poteka prek spletne aplikacije ZOOM. Ob prijavi prejmete povezavo do udeležbe in podatke za registracijo.

 

Predhodno znanje za udeležbo na bralni skupini ni potrebno.