Klinično delo

 

Društvo izvaja in razvija programe psihoanaitičnega dela za ranljive skupine, bolnike s kroničnimi boleznimi (rak), otroke in subjekte z nižjimi dohodki.