Seminar

 

Društvo organizira sklop psihoanalitičnih seminarjev. Prijave so možne za celoletni sklop (10 seminarjev) ali pa za posamezni seminar. Seminar sestoji iz predavanja in predstavitve kliničnih primerov iz aktualne psihoanalitične prakse. Vsebina zajema vidike aplicirane psihoanalize, glavne teoretske koncepte lacanovske psihoanalize in obravnavo psihoanalitičnih vezi z drugimi področji. Udeleženci ob koncu prejmejo potrdilo z navedbo vsebin in številom ur (en seminar obsega 5 ur). Predznanje za udeležbo ni potrebno, ker so teme predstavljene na sistematičen način, ki se dotika želje vsakega udeleženca.

 

Sklop 2018/19: KAKO ZDRAVITI V LACANOVSKI PSIHOANALIZI (Ljubljana)

 

 1. Ljubezen v lacanovski psihoanalizi
 2. Kako spremeniti svojo usodo?
 3. Nelagodje v kapitalizmu
 4. Narcizem, simptom našega časa
 5. Moški, ženske
 6. Fantazme žrtvovanja
 7. Nevidna znamenja psihoze
 8. Psihoanaliza med etiko in pravom
 9. Enigme seksualnosti
 10. Sanje in nespečnost
 11. Obsesivna nevroza in čas
 12. Imeti telo, biti telo
 13. Psihoanaliza otroka
 14. Erotomanija, ljubezen za vsako ceno
 15. Psihoanaliza in ekonomija
 16. Psihoanaliza, nevroznanost, psihiatrija
 17. Živeti, ljubiti, analizirati

 

 

Sklop 2019/20: PSIHOANALIZA NOVIH SIMPTOMOV (Moravče)

 

 1. Hrana – ugodje ali bolečina?
 2. V imenu Očeta
 3. Ženski užitek – mistika ali erotizem?
 4. Biti mati
 5. Epidemije melanholije
 6. Tesnoba, ki ne vara
 7. Knjiga mojega življenja

 

 

Mednarodni seminarji 2019/20: LAKAN BALKAN (Beograd)

 

 1. Ljubezen v psihozi
 2. Obsesivna nevroza
 3. Toksikomanija
 4. Ženski užitek in mistično izkustvo
 5. Hrana, grenko-sladki užitek
 6. V Imenu Očeta – vloga očetovstva v dobi njegovega izhlapevanja
 7. Pomoč lakanovske psihoanalize pri zdravljenju raka
 8. Biti mati
 9. Življenje s strahom pred smrtjo
 10. Skrivnosti otroštva – odkritja Françoise Dolto in Jacquesa Lacana