19.05.2017

Izšel je napovednik novega lacanovskega političnega gibanja ZADIG (Zero abjection democratic international group), ki ga je maja 2017 ustanovil Jacques-Alain Miller. Gibanje prvič od ustanovitve Lacanove Šole leta 1981 spreminja orientacijo Freudovskega polja (Champ freudien) in poziva k politični razpravi psihoanalitikov. Svetovna psihoanalitična zveza (AMP) in njene Šole danes pričenjajo »z letom nič.«

Nina Krajnik

Sekretarka gibanja ZADIG-Ljubljana

 

________________________________________

Uredništvo
Jacques-Alain Miller, Kandid v Milanu

Orientacijski pano 
Lacan, Politična lekcija
Voltaire, Manjša digresija
Simone Weil, Lekcija druge politike

Današnji decibel
Nina Krajnik, Resnica o Žižku
Raquel Cors, Latinski bič
Stéphane Magnan, Pecunia triumphans
Hervé Castanet, Kaj storiti v Marseillu?
Caroline Leduc, Izgubljena demokracija 

Zadig v Barceloni in Parizu
Kralj in luč
Članom ECF

Dogme in herezije
Jean-Pierre Deffieux, O Zdravem razumu 
Éric Laurent, Lacan heretik

 

Društvo je bilo v obdobju med 3. februarjem 2015 in 27. septembrom 2016 predmet neetičnega in proti-pravnega poseganja v svoje delo s strani dr. Mladena Dolarja in institucij, ki so povezane z Društvom za teoretsko psihoanalizo (predsednik dr. Slavoj Žižek). Društvo je 23. novembra 2016 slovensko in mednarodno javnost obvestilo, da v Sloveniji prihaja do oviranja dela prve lacanovske psihoanalitične organizacije. Pri tem je izpostavilo specifičnost lacanovske psihoanalize v slovenskem prostoru. Društvo se sooča s specifično situacijo, v kolikor je bila lacanovska psihoanaliza od leta 1982 do 2015, tj. do nastanka Društva, v slovenskem prostoru zavajajoče predstavljena kot teoretska družboslovno-filozofska metoda. Na osnovi tega so se v jugoslovanskem in kasneje slovenskem okolju pojavila imenovanja, ki so v z lacanovsko psihoanalizo v protislovju: »slovenska modifikacija lacanovske psihoanalize«, »teoretska psihoanaliza« in »Ljubljanska lacanovska Šola.« V tem obdobju sta Podiplomska Šola ZRC SAZU in Društvo za teoretsko psihoanalizo neavtorizirano izdajala dela Jacquesa Lacana, neavtorizirano objavljala prevode Lacanovih del v publikacijah in se posluževala plagiiranja del Jacquesa-Alaina Millerja. Poročila o oviranju lacanovske psihoanalize v Sloveniji in gibanju za njeno vzpostavitev so maja 2017 izšla v napovedniku mednarodnega psihoanalitičnega gibanja ZADIG (Zero Abjection Democratic International Group) Svetovne psihoanalitične zveze (AMP).