Gibanje

Lakan Balkan je mednarodno psihoanalitično gibanje s katerim lacanovska psihoanaliza prvič vstopa na prostor Zahodnega Balkana. Gibanje deluje v okviru mednarodne dejavnosti Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo in njegove podružnice v Beogradu. Ustanovljeno je bilo leta 2019. V okviru projekta potekajo mednarodni seminar in program psihoanalitične formacije za udeležence iz držav Zahodnega Balkana, predavanja, konference in izvajanje supervizije (kontrolne psihoanalize).

Gibanje

Proste asociacije o imenovanju

Proste asociacije o imenovanju

26.07.2017   mag. Špela Jelenc    Jacques-Alain Miller je 24. junija 2017 v prvem predavanju novega poučevanja, s katerim se letos pričenja leto nič (année zéro) Freudovskega polja, izpostavil Lacanovo razpustitev (dissolution) Freudovske pariške Šole (École...

David in Goljat v Ljubljani

David in Goljat v Ljubljani

20 September 2016    Jan Simončič Lacanian Review Online     In Slovenia, everybody knows Lacan. His influence entered Slovene space some 40 years ago through works of certain infamous philosophers. On the other hand, there is not much Lacanian...

Zakaj Lacan ni govoril o teoretskih psihoanalitikih?

Zakaj Lacan ni govoril o teoretskih psihoanalitikih?

07.08.2017 Piše: Jan Simončič    Lacan je leta 1975 govoril na Yale University, kjer mu je nek študent zastavil vprašanje o tem, katerim teoretikom psihoanalize je naklonjen? Lacan ni nasedel na sintagmo »teoretiki psihoanalize« in je v odgovoru govoril zgolj o...

Lažna valuta po imenu Društvo za teoretsko psihoanalizo

Lažna valuta po imenu Društvo za teoretsko psihoanalizo

31.07.2017 Piše: Nina Krajnik    Slovenija je od leta 1982 priča specifičnemu pojavu. Ta pojav je mogoče razumeti tako, kakor se ga najbolj običajno, najhitreje, najbolj splošno in zato tudi najbolj množično razume. Je »slaven«. Je »pomemben«. Je »intelektualen«....

Potrdilo dr. Krajnik o članstvu v Svetovni psihoanalitični zvezi

Potrdilo dr. Krajnik o članstvu v Svetovni psihoanalitični zvezi

20.05.2017 Z ozirom na neresnične trditve o domnevnem nečlanstvu ustanoviteljice in predsednice Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo dr. Nine Krajnik v New Lacanian School in Svetovni psihoanalitični zvezi, ter neresnične trditve o domnevnem nesodelovanju...

Slovenski Acheron

Slovenski Acheron

V reviji Lacan Quotidien je 15. junija 2017 izšel članek trilogije NINA VERSUS ŽIŽEK predsednice SDLP dr. Nine Krajnik. «Standing alone in a country where everything that was ever known about Lacan was submitted to Žižek's long-lasting stand-up comedy and oppression,...

Žižek, the fraud

Žižek, the fraud

V reviji Lacan Quotidien je 14. junija 2017 izšel drugi članek trilogije NINA VERSUS ŽIŽEK predsednice SDLP dr. Nine Krajnik. «The classical strategy of Žižek and his Ljubljana team is to copy a text, attack the author by personal or ''pseudo-intelectual''...

In the Jaws of Žižek

In the Jaws of Žižek

V reviji Lacan Quotidien je 12. junija 2017 izšel prvi članek trilogije NINA VERSUS ŽIŽEK predsednice SDLP dr. Nine Krajnik. «Despite the fact that it never consisted of any psychoanalysts, Žižek's circle was declared as the 'Ljubljana School of Psychoanalysis' and...