Pri založbi Studia Humanitatis (zbirka Varia) je izšla knjiga Jacquesa Lacana Govorim zidovom – Pogovori v kapeli Svete Ane. 

Prevedla: Nina Krajnik

Pregled: Špela Jelenc

Urednik: Jože Vogrinc

Naklada 400

 

 

  • Iz predgovora Nine Krajnik

Zbirka Lacanovih predavanj Govorim zidovom v slovenskem prostoru označuje zgodovinski premik od univerzitetne vednosti o psihoanalizi k diskurzu psihoanalitika, ki ga je odprl nedavni nastop psihoanalitične klinike pri nas. Pomen zbirke je že takoj na začetku mogoče razložiti z naravo izbire občinstva, ki mu je Lacan podal pričujoča predavanja. Če so bili slovenski javnosti do sedaj bolj znani njegovi Seminarji, pa na osnovi poslušalstva izstopa poseben značaj tega dela. Ne gre za Seminar, ki ga je Lacan vodil od 1952 do 1980, temveč za njegov nagovor psihiatrom. Vrnitev psihoanalize v prostore zdravljenja ob vprašanju vednosti psihoanalitika je tako odločilno postavljena kot pogoj njene teorije in njenih vezi z drugimi polji vednosti.

S tem izid pričujoče knjižice spremlja razmah lacanovskega gibanja na slovenskem, kamor je psihoanaliza vstopila s časovnim zamikom. Od tod dalje si je pot utrla prek zidov, ki so jih tvorile kulturno-politične posebnosti slovenskega prostora, iz katerega je bil analitični diskurz izključen do leta 2015.
”Govoriti zidovom” v slovenščini pomeni enako kot ”govoriti gluhim ušesom”, nekomu pripovedovati nekaj, česar ne želi slišati. To je glas psihoanalitika kot ”pridigarja v puščavi”. Pri čemer je pozen nastop lacanovske psihoanalize zagotovo tudi posledica ”zatiskanja ušes” pred govorico nezavednega kot temeljem analitičnega diskurza.
A to situacijo najlepše zaobjamejo besede, ki jih prinaša zadnje predavanje pričujoče serije: ”To, kar govorimo zidovom, nam pošlje odmev.” Ta odmev je lahko nerazločen in nejasen, kakor je bila v Sloveniji nerazločna meja med analitičnim in univerzitetnim diskurzom, in kakor je bila nejasna ta bistvena povezava med psihoanalitično prakso in njeno teorijo.
Termini, uporabljeni v Lacanovih predavanjih, so termini psihoanalize; koncepti izpeljani iz psihoanalize, so klinični koncepti v svoji teoretski natančnosti. Izhajajoč iz tega pričujoče delo prinaša tudi spremembe v prevodu nekaterih glavnih lacanovskih terminov, kot so bili do sedaj uveljavljeni v slovenskem jeziku (npr. sujet-supposé-savoir – subjekt s podmeno, da ve).

Kapela bolnišnice Svete Ane