Zvanični naziv studija: lacanovska psihoanaliza

Trajanje programa: 4 godine ili 8 semestara

Početak: oktobar 2018

Zvanje posle završetka: lacanovski psihoanalitičar

Koordinator in vođa studija: dr. Nina Krajnik

Predavači: dr. Nina Krajnik, dr. Boris Brezovac, dr. Milan Balažic, mag. Špela Jelenc

Jezik studija: slovenački, srpski, engleski, francuski

 

 

NACRT STUDIJA  

 Predavanja, vikend seminari

 

600 sati
 Lična analiza sa lacanovskim psihoanalitikom 

 

 

broj seansa je subjektivan
Kartelni grupni rad

 

min. 80 sati
 Psihoanalitička praksa  

min. 640 sati (prvih 100 sati u okviru Ambulante Univerze Sigmunda Freuda)

 

 Kontrolna analiza

 

150 sati
 Rad u javnoj instituciji ili psihiatričkoj bolnici

 

140 sati

 

 

Studijski program temelji se na psihoanalitičkoj orijentaciji Jacquesa Lacana, njegovoj teoriji, praksi in tematizaciji odnosa sa područjima filozofije, medicine, terapije, politike, nauke i umetnosti. Studenti se na temelju kritičke epistemološke refleksije psihoanalitičkih koncepata, radu na simptomatiki 20. in 21. st. i prezentacije kliničkih primera iz Lacanove in savremene psihoanalitičke prakse upoznaju sa tehnikom, etikom in specifikom rada, simptomima postmodernog vremena kao i sa aktualnimi pitanjima analitičkog diskurza i njegovog mesta u društveno-kulturnom i političkom prostoru.

Studenti sa ulazkom u sopstvenu analizu, lakanovskom psihoanalitičkom praksom, kontrolnom analizom, kartelnim radom po principu Lakanove škole i studijem dobivaju titulu lakanovski psihoanalitičar.

 

Predavanja i seminari če se izvoditi u petak, subotu i nedelju po četri sata na dan. Sopstvena analiza, kontrolna analiza i psihoanalitička praksa izvodit če se od ponedeljka do petka ili po dogovoru. U suradnji sa francuskim, taljanskim i južnoameričkim psihoanalitičarima bit če organizirano troje međunarodnih seminaragodišnje.

Studenti su pozvani da se uključe u rad i aktivnosti Slovenskog lacanovskog društva i međunarodnog lacanovskog psihoanalitičkog instituta Acheron u Ljubljani.

 

Univerza Sigmunda Freuda omugočava, da studenti posle završetka studija nastave svoj rad kao profesori i predavači na programu za lacanovsku psihoanalizu u Ljubljani. 

 

 

PRVA GODINA 

Predmet Nosioc ispita
Od Freuda ka Lacanu

 

Nina Krajnik
Vođenje zdravljenja u lacanovskoj orientaciji

 

Špela Jelenc
Lacanove paradigme užitka

 

Boris Brezovac
Psihoanalitički koncepti: Transfer

 

Nina Krajnik
Psihoanaliza i društvena veza Milan Balažic

 

 

 

 

 

DRUGA GODINA

  Predmet  Nosioc ispita
 Klinika psihoza

 

Nina Krajnik
 Psihoanalitički koncepti: Pulzija, ponavljanje

 

Boris Brezovac
 Aplicirana psihoanaliza

 

Špela Jelenc
Psihoanaliza, filozofija, umjetnost

 

Milan Balažic

 

 

 

 

TREĆA GODINA

  Predmet  Nosioc ispita
Prezentacija primera iz lacanovske psihoanalize

 

Nina Krajnik
Diskurz kapitalizma i psihoanaliza rada

 

Špela Jelenc
Histerija, kompulzivna neuroza  

Nina Krajnik

 

Diskurz gospodara i psihoanaliza politike Milan Balažic

 

 

 

ČETVRTA GODINA

Predmet  Nosioc ispita

 

Simptom kao događaj tela i promenesimptomalnosti post-modernog vremena Nina Krajnik

 

 

Od transfernog ka realnom nesvesnom

 

Boris Brezovac
Joyce kao paradigmatski primjer psihoanalize

 

Nina Krajnik
Boromejska klinika

 

Milan Balažic

 

 

 

 

 

PREDAVAČI

 

Dr. Nina Krajnik je koordinator i vođa studija lacanovske psihoanalize na Univerzitetu Sigmunda Freuda u Ljubljani. Osnivač je i pretsednik Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu (SDLP). Zvanični je prevodilac Lakana iz francuskog na slovenački jezik i glavni urednik psihonalitičke publikacije Objekt želje.Psihoanalitičku praksu izvodi u Ljubljani i Parizu. Doktorirala je iz filozofije. Psihoanalitičku formaciju radila je na École de la Cause freudienne pod rukovodstvom Jacquesa-Alaina Millera. Studirala je na Odsjeku za lakanovsku psihoanalizu na Univerzi Pariz 8 – Vincennes-St. Denis. Praksu je odradila u psihiatrijskih institucijah St. Anne, Aubervillers, Ville-Évrard, Les Murets i u kliničkom odjelu Jacquesa Lacana – centra za zdravlje Sud Francilien Evry u Francuskoj. Članica je New Lacanian School (NLS) i Svetskog psihoanalitičkog saveza (AMP). Organizira seminare Frojdovskog kruga (Champ freudien) i sekretarka je međunarodnog lakanovskog političkog pokreta ZADIG-Ljubljana. Između 2005 i 2015 godine radila je Zürichu (Švicarska), Canberri (Australija) i Aucklandu (Novi Zeland). Analiza moguća je na slovenačkom, srpskom, hrvatskom, engleskom, francuskom i španskom jeziku.

 

 

Mag. Špela Jelenc je psihoanalitičarka u Parizu i članica Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu. Magistrirala je iz kliničke psihologije i psihologije rada na Univerzi Pariz 7 – Diderot i Pariz 5 – Dekart. Psihoanalitičku formaciju radila je na École de la Cause freudienne i na Odsjeku za lakanovsku psihoanalizu na Univerzi Pariz 8, Vincennes, St. Denis. Radila je u bolnici Villejuif kako savetnica za unutrašnju komunikaciju i institucionalne promene u različitim firmama. Specializirana je za pitanja psihoanaliza na radnom mestu.

 

 

Dr. Milan Balažic doktorirao je iz sociologije kulture. Napisao i objavio je brojne naučne monografije, studije i druge stručne radove iz područja psihoanalize (Psihoanaliza politikeAntifilozofijaNauka i realnoUžitak, saznanje, vlast). Predavao je na univerzitetima u Evropi (Ljubljana, London, Pariz, Berlin, Dablin, Beograd, Moskva, Bratislava, Budimpešta, Beč, Zagreb), Aziji (Seul), Africi (Kairo) i Australiji (Canberra, Melbourne, Sydney).

 

 

Dr. Boris Brezovac je doktor filozofije i član Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu. Predaje na seminarimu Frojdovskog kruga.

 

 

 

 

CENA JEDNE GODINE STUDIJA: 2700 EUR

 

DODATNE INFORMACIJE: 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani  (SFU Ljubljana)

Rovšnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

E-mail: referatsfu@ljubljana.si

Telefon: +386 (0)1 425 44 33

 

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (SDLP)

Berčičeva ulica 3, 1260 Ljubljana-Polje

E-mail: info@sdzlp.si

Telefon: +386 (0) 70 621 729