V reviji Slovenske krovne zveze za psihoterapijo KAIROS je izšel intervju z dr. Nino Krajnik o razvoju lacanovske psihoanalize v Sloveniji (Letn. 13, št. 1/2, ur. M. Možina, B. Varjačić Rajko, Maribor: SKZP).

Intervju je nastal pri predmetu Zgodovina psihoterapevtskih šol in pristopov III Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda Ljubljana. Pogovor je vodil Janko Blagojević.

Intervju je dostopen na tej povezavi: Nina Krajnik za Kairos – Lacanovstvo v sebi vselej nosi doloceno borbenost