Knjižnica

 

 

I have always imagined that Paradise will be a kind of library.

Jorge Luis Borges

 

Knjižnica društva je zbirka del s področja različnih psihoanalitičnih orientacij, povezav z drugimi kliničnimi polji (psihiatrijo, psihoterapijo, psihologijo) in drugimi polji vednosti (filozofijo, književnostjo, umetnostjo, zgodovino, pravom, družbenimi in humanističnimi vedami).

 

Vrste gradiv: 

 • temeljno in specialno gradivo s področja psihoanalize
 • serijske publikacije
 • elektronske publikacije
 • diplomska/magistrska/doktorska dela članov
 • leposlovje, ki se povezuje s psihoanalizo
 • avdio/video posnetki, katerih avtor je društvo (predavanja, seminarji, konference…)
 • gradivo, ki ga izdaja društvo v okviru založniške dejavnosti

 

Jezik: 

Gradiva so dostopna v slovenskem, srbskem/hrvaškem, italijanskem, španskem, francoskem in angleškem jeziku.

 

Pravilnik: 

 • Uporaba Knjižnice je mogoča za člane društva in udeležence izobraževalnih seminarjev.
 • Rok izposoje za vse vrste gradiva je 14 dni.
 • Član/ica lahko podaljša rok izposoje pred iztekom vsakokratnega roka izposoje.
 • Rok izposoje je možno podaljšati večkrat, a najdaljši skupni rok izposoje je 42 dni. Če gradivo ni rezervirano, se lahko po vrnitvi takoj ponovno izposodi.
 • Zamudnina znaša 0,50 EUR/dan
 • Če član/ica ne poravna zamudnine, izgubi pravico do nadaljnje izposoje dokler ne poravna svojih obveznosti.
 • Člani/ce gradiva ne smejo posojati tretjim osebam
 • Če član/ica izgubi ali poškoduje gradivo, mora izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomestiti z izvornim ali plačati znesek v vrednosti gradiva, ki ga določi Knjižnica.

 

Knjižnični katalog: 

Vse knjige so katalogizirane v sistemu Librarika, ki beleži gradivo, izposojo, vračila in zamude pri vračilu. Katalog je javno dostopen na spletni strani: https://psihoanaliticna.librarika.com

 

Članstvo: 

Vpis je potrjen s pristopno izjavo za članstvo v društvu ali vpisom na seminar ter s pristopno izjavo za članstvo v Knjižnici, s katero se član zavezuje, da je seznanjen s knjižničnimi pravili.

Želite postati član društva in s tem član Knjižnice? Pošljite sporočilo na info@sdzlp.si. Član klinične sekcije lahko postane lacanovski psihoanalitik in psihoanalitik v formaciji. Član sekcije za psihoanalitične povezave lahko postane vsak, ki izkazuje željo in interes za psihoanalizo.