Knjižnica

 

 

I have always imagined that Paradise will be a kind of library.

Jorge Luis Borges

 

Knjižnica društva je zbirka del s področja različnih psihoanalitičnih orientacij, povezav z drugimi kliničnimi polji (psihiatrijo, psihoterapijo, psihologijo) in drugimi polji vednosti (filozofijo, književnostjo, umetnostjo, zgodovino, pravom, družbenimi in humanističnimi vedami).

 

Vrste gradiv: 

  • temeljno in specialno gradivo s področja psihoanalize
  • serijske publikacije
  • elektronske publikacije
  • diplomska/magistrska/doktorska dela članov
  • leposlovje, ki se povezuje s psihoanalizo
  • avdio/video posnetki, katerih avtor je društvo (predavanja, seminarji, konference…)
  • gradivo, ki ga izdaja društvo v okviru založniške dejavnosti

 

Jezik: 

Gradiva so dostopna v slovenskem, srbskem/hrvaškem, italijanskem, španskem, francoskem in angleškem jeziku.

 

Pravilnik: 

  • Uporaba Knjižnice je mogoča za člane društva in udeležence izobraževalnih seminarjev.
  • Rok izposoje za vse vrste gradiva je 14 dni.
  • Član/ica lahko podaljša rok izposoje pred iztekom vsakokratnega roka izposoje.
  • Rok izposoje je možno podaljšati večkrat, a najdaljši skupni rok izposoje je 42 dni. Če gradivo ni rezervirano, se lahko po vrnitvi takoj ponovno izposodi.
  • Zamudnina znaša 0,50 EUR/dan
  • Če član/ica ne poravna zamudnine, izgubi pravico do nadaljnje izposoje dokler ne poravna svojih obveznosti.
  • Člani/ce gradiva ne smejo posojati tretjim osebam
  • Če član/ica izgubi ali poškoduje gradivo, mora izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomestiti z izvornim ali plačati znesek v vrednosti gradiva, ki ga določi Knjižnica.

 

Knjižnični katalog: 

Vse knjige so katalogizirane v sistemu Librarika, ki beleži gradivo, izposojo, vračila in zamude pri vračilu. Katalog je javno dostopen na spletni strani: https://psihoanaliticna.librarika.com

 

Članstvo: 

Vpis je potrjen s pristopno izjavo za članstvo v društvu ali vpisom na seminar ter s pristopno izjavo za članstvo v Knjižnici, s katero se član zavezuje, da je seznanjen s knjižničnimi pravili.

Želite postati član društva in s tem član Knjižnice? Pošljite sporočilo na info@sdzlp.si. Član klinične sekcije lahko postane lacanovski psihoanalitik in psihoanalitik v formaciji. Član sekcije za psihoanalitične povezave lahko postane vsak, ki izkazuje željo in interes za psihoanalizo.