Tri velike prelome, tri zareze v slovenski zgodovini v drugi polovici 20. in v začetku 21. stoletja je obeležil odhod treh velikih pesnikov. Pesnik, filozof in član umetniške skupine OHO Aleš Kermauner je leta 1966 odprl obdobje sodobne umetnosti v Jugoslaviji. Smrt Tomaža Hostnika leta 1982, pesnika in člana glasbene-umetniške skupine Laibach, ki je izumila in prakticirala post-modernizem, je zaznamoval obdobje slovenske alternative, ki je bila dominantna in hegemonska kultura vse do leta 2019 – do smrti pesnika in člana Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo Jana Simončiča.

Jan Simončič je bil heretik. Jan Simončič je heretik. Jan Simončič je naš brat v hereziji. To dokazuje njegova surova in bleščeča poezija, njegova militantna, revolucionarna, radikalna in subverzivna vloga, ki jo je imel v slovenskem lacanovskem gibanju, kakor tudi subjektivna politika njegovega življenja – politika, ki jo je vseskozi odlikovalo izmeščanje iz pozicij konformizma, ortodoksije, buržoazne malomeščanske tradicije in iz celotnega duha prostora in časa v katerem je živel. Da, Jan je bil pred svojim časom in pred svojim prostorom. To pomeni biti heretik. To pomeni biti pesnik.

Zgodovine ne določa preteklost. Zgodovina se odvija v tem trenutku. In zgodovina prepoznava Janov militanten in subverziven duh, ki ga je tudi privedel v lacanovsko gibanje – na mesto, kjer je našel oazo za svojo nemirno dušo, na mesto, kjer je našel svojo željo. Jan je prepoznal vznik diskurza analitika v Sloveniji kot prelomni trenutek prekinitve s konformizmom in mrtvim časom ljubljanske filozofije. Zato je tudi sprejel radikalno odločitev – da kot filozof spremeni diskurz in postane prvi, ki je vstopil v psihoanalitično formacijo v Sloveniji. S tem je vsem pokazal, kaj pomeni biti heretik, kaj pomeni biti pred svojim časom in kaj pomeni subverzija.

Jan ni bil teoretik. Jan ni bil filozof. On je živel to, kar je verjel. On je počel tisto, kar je govoril. Zato bo tudi za vedno ostal prvi, ki se je formiral kot lacanovski psihoanalitik v slovenskem jeziku. Z eno besedo: Jan, ti si avantgarda!

 

Vanja Stojanović 

 

 

In memori-Jan, Mini Teater, 15. marec 2019

Foto: Matija Kranjec