Vabljeni na predavanje dr. Nine Krajnik Kaj je vaš objekt želje – Vrednost lacanovske psihoanalize v 21. stoletju. Predavanje bo pospremilo izid prve številke prve slovenske lacanovske revije Objekt želje. 

Kje: Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, 1000-Ljubljana

Kdaj: ponedeljek, 4. februar 2019, ob 18h

 

Psihoanaliza, kot jo je zastavil francoski psihoanalitik in psihiater Jacques Lacan, danes v svetu velja za eno glavnih metod zdravljenja, kot tudi za prakso, ki v družbeno-kulturni, akademski in politični prostor vnaša prelome. Njena subverzivnost je tako v kliničnem delu kot v družbenem polju povezana z Lacanovo prenovo psihoanalize, ki je v središče postavila vprašanje želje, ki je neprimerljiva z željo kogarkoli drugega.

Toda zakaj se je lacanovska psihoanalitična smer v Sloveniji pa tudi na prostoru bivše Jugoslavije in vzhodne Evrope pojavila z več desetletnim zamikom? Kakšno vlogo imajo pri tem politični sistemi in kaj pomeni prepoznati in se boriti za svojo željo?

Predavanje bo na podlagi analize slovenskega kulturnega prostora izpostavilo, na kakšen način igra mobilizacija želje ključno vlogo v osebnem življenju ter s tem v družbenih premikih. Če sta strm porast melanholije in občutja nesmisla povezana z odsotnostjo objekta želje in če padec kritične misli ter stagnacija dokazujeta, da se je človek podredil in uskladil s splošnim tokom svojega časa, potem psihoanaliza meri na to, da znova aktivira singularno jedro želje in jo pripelje do njenega unikatnega izvora. Tisto, kar je neprimerljivo, je deviantno glede na ustaljene smernice. In samo kot neprimerljivo lahko odpira prostor novosti. Najti svoj objekt razlog želje in se zanj boriti tako predstavlja začetek vsake novosti. In iz tega razloga je bila lacanovska psihoanaliza od svojih začetkov pa do danes vselej zaveznica hrabrosti za dejanje, suverenosti za odločitev in kreativnosti želje vsakogar.