Vabljeni na prvi seminar dr. Nine Krajnik iz sklopa Psihoanaliza novih simptomov 2, ki ga v študijskem letu 2020/21 organizira Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo.

Kdaj: sobota, 24. oktober 2020, 15h-18h

Kje: Zoom

 

Moški spolni organ je osrednja sila, ki vselej razburka domišljijo. Penis kot organ užitka. Penis kot znak virilnosti in potence. Penis kot utelešenje nadaljevanja življenja. Zanj nastopa tudi latinski izraz falos, ki predstavlja penis v stanju erekcije in razpira plejado faličnih simbolov kot insignij moči. Toda kakšno funkcijo ima falos za vsakogar posebaj?
Psihoanaliza je s svojim nastopom postala prvi diskurz v zgodovini, ki je tematiki seksualnosti izbil moralistični podton ter penis kot biološko dejstvo povezal z načinom psihične realnosti. A če je za Freuda falos ostal spolni organ, je Lacan iz falosa napravil nekaj drugega. Premestil ga je v polje jezika, s čimer je iz anatomskega organa napravil označevalec.
Toda falos ni označevalec kakor so drugi, temveč je privilegiran označevalec. Je označevalec želje, a s tem tudi manka. Od njega so odvisni smisli, ki jih dajemo besedam, načini po katerih se nekdo vpisuje kot moški ali ženska, naša razmerja do drugega (v ljubezni, delu), predvsem pa lastne fantazme in užitek. Izmed oblik slednjega posebno mesto zavzema užitek namenjen izključno sebi. To je užitek v masturbaciji ali kot ga je imenoval Lacan: falični užitek.
Seminar bo izhajajoč iz znamenitega Lacanovega besedila Pomen falosa in aktualne psihoanalitične klinike izpostavil naslednje tematike:
⚬ Ojdipov kompleks in falična faza v razvoju otroka (3-5 let)
⚬ Fantazma materinega penisa in falične ženske
⚬ Strah pred kastracijo in falična identifikacija
⚬ Pravi penis in simbolni falos
⚬ ‘’Samski moški sam melje svojo čokolado’’: Vloga auto-erotizma
⚬ Razlika med samotnim užitkom in užitkom drugega
⚬ Razlika med ‘’imeti falos’’ (znanje, oblast) in ‘’biti falos’’ (falicizirati drugega)
⚬ Kakšno razmerje imajo do falosa ženske?
⚬ Od kod Lacanova trditev, da moški ne more uživati v ženski, saj je tisto, v čemer uživa pravzaprav užitek organa?

 

PRIJAVE:

Obvezne prijave na: info@sdzlp.si

Rok za prijavo: sobota, 24. oktober do 12h

Dogodek poteka prek aplikacije ZOOM. Ob prijavi prejmete podatke za registracijo in povezavo do udeležbe. Posnetek seminarja je po dogodku dostopen v E-učilnici Društva.

Udeleženci ob koncu prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju

Kotizacija: 99 EUR

Za celoletni sklop seminarjev Psihoanaliza novih simptomov 2: 590 EUR

 

 

Vigeland Park, Oslo