dr. Nina Krajnik

Predsednica 

mag. Špela Jelenc

Klinična sekcija

Nika Jakšič

Pravna služba in blagajna

mag. Jan Simončič

Vanja Stojanović 

Knjižnica 

dr. Boris Brezovac

Sekcija za psihoanalitične povezave

Ana Stojanović

Klinična sekcija 

Boštjan Miha Jambrek 

Multimedija

dr. Milan Balažic 

Sekcija za psihoanalitične povezave 

 

Borjan Grujić 

Vizualne komunikacije

Mateja Ribič

Sekcija za psihoanalitične povezave

Marija Markagić 

Sekcija za psihoanalitične povezave

Branimir Stojanović 

Klinična sekcija