Otvorene su prijave za celogodišnji seminar Metamorfoze subjektivnosti, koji u okviru međunarodnog programa obrazovanja i psihoanalitičke obuke u studijskoj godini 2020/21 organizuje Slovenačko društvo za lakanovsku psihoanalizu (pokret Lakan Balkan).

 

 

U početku brojanja godina, rimski pesnik Ovidije, objavio je zbirku priča: Metamorfoze. Zbirka je donela niz mitova, koji se, kao sve pojedinačne sudbine razlikuju međusobno, ali sve imaju jedan zajednički imenitelj – preobraženje. Svet je od tad prošao kroz brojne promene i preobraćanja, renesanse i regresije. Ali to o čemu nam ovaj rad svedoči, je upravo beskonačna mogućnost preobražaja i menjanja subjektivnosti. Menjaju se načini života, mišljenja, oblici našeg postojanja, ljubavi i rada. Menjaju se orijentiri društvenih veza koji obeležavaju neki prostor i vreme. Ali kao što je naglasio francuski psihoanalitičar Žak Lakan, tamo gde se dogodila promena, tamo je nastupio diskurs psihoanalize. U tom duhu, celogodišnji seminar dr. Nine Krajnik će otvoriti glavne parametre koji pokreću psihoanalitički diskurs, njegovu istoriju i aktuelnost. Na osnovu novih simptoma, koji nisu isti kao što su bili za vreme Frojda ili Lakana, otvoriće savremena pitanja želje za promenom životnih ciljeva, tela, pola, imena, kao i promena psihoanalitičkih koncepata, načina lečenja, promena u politici, umetnosti, filozofiji i terapeutskom radu, ali u prvom redu mogućnosti promene za svakoga – metamorfoze subjektivnosti.

 

KAD: Oktobar 2020 – Jun 2021. godine

GDE: onlajn – ZOOM

Video snimci seminara će biti dostupni u E-učionici: www.ninakrajnik.com

 

Seminar se zasniva na trodelnom modelu:

  1. Teorija psihoanalize: predstavljanje psihoanalitičkih koncepata, čitanje tekstova sa akcentom na radovima Žaka Lakana i Zigmunda Frojda, istorijskim doprinosima Melani Klajn, Fransoaz Dolto, i aktuelnim orijentacijama Žaka Alena Millera, Masima Rekalkatija itd.
  2. Klinička praksa: predstavljanje kliničkih slučajeva (kako konstruišemo klinički slučaj), šta su savremeni problemi dijagnosticiranja (dijagnoza kao epistemološka i etička kategorija), lakanovska kontrolna analiza/supervizija, aplicirana psihoanaliza novih simptoma
  3. Psihoanalitički diskurs u aktuelnom vremenu: odnos psihoanalize prema drugim pristupima (psihijatrija, psihologija, prihoterapija, neuro-nauka), drugim poljima znanja (antropologija, sociologija, kriminologija, istorija) i savremenim posledicama za društvenu vezu (filozofija, umetnost, religija, politika).

 

Seminar će se održavati na svake tri nedelje (12 događaja): 

  1. Predavanje iz teorije psihoanalize na osnovu predstavljanja klasične psihoanalitičke literature (2h)
  2. Seminar iz psihoanalitičke prakse i aplicirane psihoanalize novih simptoma (3h)
  3. Predavanje na temu psihoanalize i društvene veze (1h30)

 

SADRŽAJ SEMINARA: 

1. Psihoanalitička revolucija: Od individuuma ka subjektu

Rođenje psihoanalize će biti postavljeno u radikalni zaokret koji je uvela u polje znanja koje je postojalo pre nje – u psihologiju i filozofiju.

2. Šta ima telo? Imaginarno

Ispostavićemo registar imaginarnog, njegovu simboličku strukturisanost, promene u definiciji Ja, pitanja šta konstituiše sliku i odnos između ljubavi i mržnje.

3. Ko govori? Simboličko

To što je Lakan konceptualizovao kao Velikog Drugog, počinje sa bateriju označitelja, koja strukturiše polje jezika i govora. To otvara pitanje ko je zapravo taj koji govori u nama i šta je onda to što sluša psihoanalitičar.

4. Šta ne funkcioniše? Realno

Na osnovu toga što vodi subjekta da više teži ka patnji nego zadovoljstvu ćemo ispostaviti koncept ponavljanja traumatičnih događaja, neuspelog susreta i odnos između realnosti i realnog. Da li uopšte postoji zajednička realnost?

5. Šta mogu iskusiti u psihoanalizi? Nesvesno

Sledićemo razvoj koncepta nesvesnog (od transfernog nesvesnog do realnog nesvesnog) i na novo preispitati razlike između nesvesnog, osećanja, mišljenja i biti.

6. Šta me animira? Falus

Frojd je sa idejom libida, dečjom seksualnošču i značenjem falusa uveo skandal u tadašnje mejnstrim razmišljanje. Lakan je iz falusa napravio simbolički orijentir za uspostavljanje polne razlike, želje i užitka, što u to vreme nije bilo ništa manje skandalozno. A šta je danas skandalozno?

7. Zašto želim više od toga što mi je potrebno? Fantazma

Pored fizioloških potreba postoji želja koja se rađa jer smo bića jezika. Želja nema konkretan objekt, ali ima svoj uzrok. Fantazma je pri tome algoritam putem kojeg subjekt kreira svoju želju. Simptom se u psihoanalizi menja, odnosno da li to znači da menja i fantazam?

8. Ne želim da mi bude bolje! Nagon 

Predstavićemo način na koji označitelji usmeravaju užitak i šta pri tome ostaje van jezika. To što je u subjektu jače od njega samog je nagon. Psihoanaliza teži ka tome da toksični užitak razluči od smisla sa čime može da ga napravi manje bolnim.

9. O subjektu za kog se pretpostavlja da zna i o subjektu za kog se pretpostavlja da ne zna

Kakvo znanje može da proizvodi psihoanaliza? Odakle označitelj ”psihoanalitička Škola”? Ko je garant znanja? Šta treba da zna psihoanalitičar? Kakvu erotičnu funkciju ima znanje? Odakle transfer do njegovog nosioca? Zašto moj subjekt pretpostavljenog znanja nije isti kao tvoj? Na osnovu ovih pitanja čemo ispostaviti razliku između znanja i istine.

10. Šta bi trebalo da radim?

Kako biram svoj posao? Čime želim da se bavim? Seminar će predstaviti lakanovsku psihoanalizu rada, patnje na radnom mestu, simptome koji su povezani sa radom (burnaut, preopterećenje, neostvareni ideali, dileme u izboru profesije ili studija) i koncept ekonomije u psihoanalizi.

11. Čemu mogu da se nadam? 

Šta može da obeća psihoanaliza? U čemu je razlika između ideala i realnog? Šta je zaključak psihoanalitičkog procesa i šta danas znači moći ”voleti i raditi”?

12. Ding-Dong zvona 20. veka

O sudbini objekta u psihoanalizi 20. veka. ”Ding” za ”das Ding”, ”Dong” za objekat malo a.

 

PREDAVAČ I ORGANIZATOR PROGRAMA: dr Nina Krajnik

INTERVENCIJE: mr Špela Jelenc, Branimir Stojanović

 

Učesnici će na kraju seminara dobiti sertifikat o učešću na seminaru i zvaničnu potvrdu o obrazovanju sa podacima o primljenom znanju i veštinama.

Učesnici će tokom seminara imati stalan pristup specijalističkoj psihoanalitičkoj biblioteci Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu.

 

Seminar je namenjen učesnicima iz Srbije, Kosova, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Makedonije. 

 

ROK ZA PRIJAVU: sreda, 28. oktobar 2020. godine do 12h

PRVI SEMINAR: subota, 31. oktobar 2020. godine

 

CENA: 

Za prijave do petka, 23. oktobra 2020: 370 EUR

Za prijave nakon 23. oktobra 2020: 480 EUR

 

PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata.

 

Dodatne informacije: info@sdzlp.si

Telefon: +381 (0) 62 15 38 307 (Srbija)