O društvu

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (SDLP) je združenje za izobraževalno, klinično-raziskovalno in založniško dejavnost, ki temelji na pristopu francoskega psihoanalitika in psihiatra Jacquesa Lacana. Ustanovljeno je bilo leta 2015. Namen Društva je spodbujanje dela na področju lacanovske psihoanalitične orientacije, zastopanje psihoanalitičnih dejavnosti in sodelovanje s sorodnimi organizacijami v slovenskem in mednarodnem prostoru. Društvo uresničuje svoje cilje z organiziranjem predavanj, seminarjev, bralnih skupin in mednarodnih konferencm ter izvajanjem programa psihoanalitičnega usposabljanja. V okviru knjižne zbirke Juno opravlja založniško dejavnost in izdaja strokovno-znanstveno revijo Objekt želje. Psihoanalitiki Društva v okviru klinične sekcije nudijo brezplačno psiho-socialno pomoč ranljivim skupinam in bolnikom z diagnozo kroničnih bolezni. Društvo zaradi specifičnih zgodovinskih in političnih razmer za psihoanalizo v Sloveniji in na prostoru Zahodnega Balkana vzpostavlja mednarodno gibanje Lacan Balkan. Smernice društvenega delovanja izhajajo iz Ustanovitvenega akta Lacanove Šole (1964).

 

Orientacijska besedila: 

Krajnik, N. (2019). Vrnitev k Lacanu. v: Objekt želje – Revija Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo. Ljubljana: SDLP-Juno.

Krajnik, N. (2019). Kaj je lacanovska psihoanaliza?. v: KAIROS – Revija Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Maribor: SKZP

Dostop: Kaj je lacanovska psihoanaliza