Kad: nedelja, 23. juna 2019, 15h-18h

Gde: Kulturni centar REX (Maksima Gorkog 17a, Beograd)

Rituali, bavljenje ambicioznim projektima, tačnost na svakom sastanku, prokrestinacija, inhibicije, premeštanje obaveze za drugo vreme, strah pred nadolazećom katastrofom, neprijateljstvo prema voljenoj osobi, preispitivanje smrti i vlastitog postojanja, magična moć mišljenja i broja, fantaziranje o užitku i istovremeno bekstvo pred zadovoljejem želje…

Sve to su znaci obsesivne neuroze, koju je otkrio Frojd i nakon njega prelomno proučio Žak Lakan, i koja i danas još predstavlja temeljnu strukturu. Upravo zato je Lakan obsesivnu neurozu nazvao IDEALNOM NEUROZOM – neurozom koja je idealna za svaki DUH VREMENA.

Psihoanalitički seminar će se na osnovi Lakanovih I Frojdovih uvida I kroz predstavljanje kliničkih primera iz aktuelne psihoanalitičke prakse usredsrediti na simptome opsesivne neuroze i njenog odnosa prema vremenitosti. Naročito će se pažnja obratiti na topološke paradokse trajanja analitičke kure, koja analizanta vodi od trenutka uvida (ulaska u analizu), vremena za razumevanje (procesa analize), do momenta zaključka (kraj analize).

 

La persistencia de la memoria, S. Dalí

 

PROGRAM: 

15.00 – 15.45: Nina Krajnik – Ponavljanje nemogučnosti
15.45 – 16.15: Dali su muškarci opsesivni i žene histerične?
16.15 – 16.30: pauza
16.30 – 17.00: Intervencija: Vanja Stojanović – Čovek pacov
17.00 – 17.40: Nina Krajnik – Klinički primer: ”Tamo gde volim, ne mogu da želim. Tamo gde želim, ne mogu da volim”
17.40 – 18.00: rasprava

 

 

Dr. Nina Krajnik je pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. Godine 2015. osnovala je Psihoanalitički institut Acheron i Slovenačko društvo za lakanovsku psihoanalizu. Doktorirala je filozofiju i uređuje časopis Objekt želje. Studirala je u Parizu i završila je psihoanalitičku formaciju pod vodstvom Žaka-Alena Milera, Lakanovog učenika. Kliničku praksu obavlja u Sloveniji i Beogradu.

Vanja Stojanović je studirao psihologiju u Beogradu i Gracu. Član je Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu i uredničkog odbora Objekta želje. Psihoanalitičku formaciju obavlja u okviru instituta Acheron.

PRIJAVA: 

Za prijavu na seminar i dodatne informacije nam pišite na: info@sdzlp.si
Kotizacija: 5500 RSD
Za prijavu do 21. juna 2019 kotizacija je: 3000 RSD

Predznanje o lakanovskoj psihoanalizi za participaciju na seminaru nije potrebno, pošto je tema postavljena na pregledan i sistematičan način, koji se dodiruje želje i pitanja svakoga.