20.05.2017

Z ozirom na neresnične trditve o domnevnem nečlanstvu ustanoviteljice in predsednice Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo dr. Nine Krajnik v New Lacanian School in Svetovni psihoanalitični zvezi, ter neresnične trditve o domnevnem nesodelovanju med SDLP in Svetovno psihoanalitično zvezo, ki so jih med 24. aprilom 2017 in 9. majem 2017 (tj. v času vpisa na prvi specialistični študij lacanovske psihoanalize v Sloveniji na Univerzi Sigmunda Freuda) z namenom škodovanja širili subjekti, zbrani okrog Društva za teoretsko psihoanalizo, objavljamo uradno potrdilo o članstvu.

Potrdilo je izdano v francoskem jeziku s slovenskim prevodom. Ker gre za informacijo zasebne narave, je naslov bivanja zabrisan.

SDLP bo zaradi materialne škode, ki jo je utrpelo društvo ter kaznivega dejanja zoper čast in dobro ime njegove zastopnice, proti subjektom, ki širijo neresnice, uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva.

 

Nika Jakšič

Pravna zastopnica in blagajničarka SDLP

 

POTRDILO O ČLANSTVU 

 

S sledečim dokumentov potrjujem svojo odločitev, podano po predlogu Jacquesa-Alaina Millerja, da je Nina Krajnik, stanujoča v (podatek zasebne narave) sprejeta za članico Nove Lacanovske Šole. To potrdilo je aktualno od navedenega datuma in je potrjeno s strani Svetovne psihoanalitične zveze, s priznanjem njenega predsednika Miquela Bassolsa. 
Od tega trenutka dalje se Nina Krajnik angažira pri razvoju podružnice ali skupine za psihoanalizo, v povezavi z NLS in v strinjanju z njenim objektom ter cilji te Šole. 
To potrdilo je izdano, da služi tej pravici.   
Lilia Mahjoub
Predsednica New Lacanian School