Spričo elektronskih pisem, ki od 24. aprila 2017 širijo neresnične informacije z namenom preprečevanja obstoja lacanovske psihoanalize v Sloveniji SDLP podaja naslednjo izjavo:

Dr. Nina Krajnik je formirana lacanovska psihoanalitičarka in polnopravna članica New Lacanian School (NLS) in Svetovne psihoanalitične zveze (AMP), s pooblastili za organizacijo in vodenje seminarjev Freudovskega polja (Champ freudien) v Ljubljani. Sodelovanje med organizacijami ni bilo od 2015 nikoli prekinjeno in seminarji se redno nadaljujejo v novih sestavah gostov.

Organizaciji se enako kot SDLP angažirata v boju za lacanovsko psihoanalizo proti tistim, ki se z namenom preprečevanja obstoja lacanovske psihoanalize v Sloveniji poslužujejo neresnic, diskreditiranja in obstrukcij, natančneje proti Mladenu Dolarju in Slavoju Žižku, kot protagonistom