Vabljeni na seminar dr. Nine Krajnik iz sklopa Psihoanaliza novih simptomov 2, ki ga v študijskem letu 2020/21 organizira Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo.

 

Kdaj: sobota, 16. januar 2021, 15h-18h

Kje: Zoom

 

Leto dni pandemije COVID 19 je v ospredje postavilo vprašanja travme ter njenih derivatov, npr. ‘’post-travme’’. Toda o čem govorimo, ko odpiramo vprašanje, kako jo preživeti? Travma namreč ni le nekaj, kar nepričakovano vdre iz zunanjega sveta in po nujnosti vzpostavi bolečino, temveč jo zaznamujejo neskončne možnosti, kako se subjekt na to odzove. Iz tega razloga v središču ni samo vprašanje družbene realnosti, temveč mesto subjekta samega ter njegovega odnosa do travmatičnih dogodkov (nepričakovana bolezen, nenadna izguba ljubljene osebe, nepredviden neuspeh itd.)

A travma je v obeh aspektih nekaj, kar pretrese predstave o svetu, kot so obstajale prej in spremeni okvire realnosti. Prihaja iz registra, ki mu ne moremo vladati. Zato je vselej anarhična in nepredvidljiva. Njen značaj nasilnosti predrami iz realnosti, ki jo tkejo navade in rutina, ter nas postavi v situacijo brez odgovora. Na travmo nikoli nismo pripravljeni. Zato ima vslej učinek šoka in neverovanja: ‘’Kako je mogoče?’’ ‘’Kako se je to lahko zgodilo?’’

Toda travmo zazamuje še nekaj več. To je zahteva, da se jo oživlja in ponavlja. Ker je neizrekljiva, se je namesto prek govora spominjamo prek ponavljanja dejanj. Njen značaj realnega jo vselej vrača na isto mesto. Je kot raztrganina v mreži smisla, luknja v simbolnem redu. Na to mesto vstopajo fantazme, ki dajejo simbolne konture in iščejo interpretacije. V tem oziru je travma vselej ‘’post-travma’’, saj jo vzpostavlja šele čas za razumevanje, ki nastopi po zdrsu smisla, tj. po dogodku, ki je radikalno onemogočil misliti prihodnost, vzpostavil ločnico z ozirom na preteklost in spreminil sedanjost: ‘’Od sedaj nič več ne bo tako, kot je bilo.’’

Problem travme pa ni le zdrs, ki zadane razumevanje življenja in sveta, temveč možnost, da lahko uniči celoten proces vzpostavljanja smisla in celo lastnega obstoja, torej časa. Problem nastopi, če se travma pretvori v nemožnost, da bi se želje postavile na novo, se pravi da subjekt ne napravi subjektivnega izuma situacije. ‘’Kako preživeti travmo’’, je zato eno glavnih vprašanj aktualne psihoanalitične klinike, ki njeno delo vodi od orientacije realnega k humanizaciji realnega.

 

Seminar bo izhajajoč iz aktualnih simptomov obravnaval vprašanje travme v Freudovi in Lacanovi zastavitvi.

 

TEME:

  • Travma jezika in travma rojstva
  • Tesnoba kot obramba pred travmo
  • Ponavljanje in prekinitev
  • ‘’Trou-matisme’’ in luknja v simbolnem redu
  • Joyce in ‘’simptravmatizacija’’: vozel simptoma in travme
  • Spremenjeno razumevanje časa: Od linearnega časa k njegovi ukrivljenosti
  • Travma kot politična identiteta, sled zgodovine in imperativi ohranjanja spomina: ‘’Nikoli ne pozabite.’’

 

PRIJAVE:

Obvezne prijave na: info@sdzlp.si

Rok za prijavo: sobota, 16. januar 2021 do 12h

Ob prijavi prejmete podatke za registracijo in povezavo do udeležbe. Posnetek seminarja je po dogodku dostopen v E-učilnici Društva.

Udeleženci ob koncu prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Seminar je odprt tudi za zunanje slušatelje. Predznanje za udeležbo ni potrebno, ker je tema obravnavana način, ki se dotika vprašanj vsakega udeleženca.

Kotizacija: 99 EUR

Za celoletni sklop seminarjev Psihoanaliza novih simptomov 2: 590 EUR