26.07.2017

 

mag. Špela Jelenc 

 

Jacques-Alain Miller je 24. junija 2017 v prvem predavanju novega poučevanja, s katerim se letos pričenja leto nič (année zéro) Freudovskega polja, izpostavil Lacanovo razpustitev (dissolution) Freudovske pariške Šole (École freudienne de Paris) leta 1980, ki je bila vzpostavljena kot prva Šola. Vzroke razpustitve je povezal z Lacanovim neuspehom, da bi v tistem času lahko razširil njeno prisotnost v Belgiji, Švici in drugod. Prav tako se je izkazalo, da je bila Freudovska pariška Šola vse preveč »pariška«, saj so bili skoraj vsi člani povezani z Lacanovim kabinetom na Rue de Lille.

Šola Freudovske stvari (École de la cause freudienne) je bila zato leta 1981 ustanovljena kot Šola z mednarodno vizijo in prisotnostjo. Ta 37-letna ambicija se od leta 2015 uresničuje tudi v Sloveniji.

Imenovanje je »luknja v realnem«, »premik« iz realnega v simbolno. Zato je imenovanje v funkciji Imena Očeta. »IO (Ime Očeta) zvedem na njegovo radikalno funkcijo, ki je, da daje ime stvarem«, pravi Lacan v Seminarju XXII – RSI.

Poglejmo kaj v tej perspektivi evocira ime Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo:

 

  • slovensko je označevalec subjektivnosti in singularnosti prostora, v katerem društvo deluje in – če se obrnemo k Freudu – njegove posebnosti »nelagodja v kulturi«;
  • društvo je mogoče razumeti z ozirom na to, da je Šola ena, medtem ko je društev več;
  • za je označevalec, ki nakazuje smer;
  • lacanovsko je označevalec orientacije. »Vi ste lahko lacanovci, jaz sem freudovec«, je postavil Lacan ob koncu svoje analitične poti in s tem zavrnil tradicijo Imena Očeta. Zato gre pri označevalcu lacanovsko za orientacijo, ki sledi Lacanovemu branju Freuda in njegovemu poučevanju. Glavni vir so njegovi seminarji in spisi. To poučevanje je bilo sprva namenjeno psihoanalitikom, a se je kasneje razširilo. Lacan je bil »heretik«, ker je prenovil branje Freuda in ga povezal z družbenim prostorom post-modernega časa. Glede svoje inventivnosti je dejal le, da je njegov edini izum koncept objekta želje (objekt mali a), ter dodal, da je Freud razvil kategorije Jaz, Nadjaz in Ono, medtem ko so njegove kategorije realno, simbolno in imaginarno. Natanko v poznem Lacanovem poučevanju je bil način povezave RSI osnova za nov pristop h kliničnim kategorijam. Lacan je s tem izrazil svojo skromnost, saj vemo, da je bil inovativen tudi v svoji psihoanalitični praksi in se je natanko na tej točki razločil od klasične poti post-freudovcev;
  • psihoanalizo je označevalec, ki pomeni biti psihoanalitik in analizant. Obenem predstavlja poučevanje, ki to prakso podpira in jo omogoča. Temelji psihoanalitične formacije so namreč poleg opravljene analize tudi poučevanje, delo v kartelnih skupinah in kontrolna analiza.

 

Ta lacanovska praksa psihoanalize je v slovenskem prostoru na samem začetku svojega obstoja. In natanko v tem prostoru smo priča nemara edini razločitvi med teorijo lacanovske psihoanalize in psihoanalitično prakso. Pri tem ne gre le za močan in priznan obstoj Univerzitetnega diskurza, ki se ukvarja z Lacanovo teoretizacijo psihoanalize (kar že dolga leta »zastopa« Društvo za teoretsko psihoanalizo), pač pa je pri tem prisotno še nekaj specifičnega – to je de facto izključitev analitičnega diskurza.

To razločitev in izključitev analitičnega diskurza v slovenskem prostoru se lahko razbere iz imenovanja filozofskega društva Društvo za teoretsko psihoanalizo. Naj podam subjektivno interpretacijo. Imenovanje »teoretska psihoanaliza« je oksimoron. Psihoanaliza ne more biti teoretska, ker je v osnovi izkustvo. A če je psihoanaliza postavljena kot teoretska, potem implicira, da ne more biti hkrati izkustvo in praksa. To imenovanje torej postavlja pred neko izbiro in sicer na način izgube oziroma kastracije: ALI teoretska psihoanaliza ALI psihoanalitična praksa (pri čemer izbira enega izključi drugo). Medtem pa bi bilo imenovanje »društvo za psihoanalitično teorijo« mogoče razumeti drugače.

Premik od teorije k praksi, v kolikor je psihoanaliza praksa IN teoretizacija te prakse: to je korak, ki ga je Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo napravilo v slovenskem prostoru tudi s svojim imenovanjem.