Kdaj: sobota, 23. marec 2019, od 15h do 19h

Kje: Koprska 94a, Ljubljana

Predavateljica: dr. Nina Krajnik

 

Psihoanaliza in ekonomija sta disciplini, za kateri se zdi, da ju določa popolna mimobežnost. Če je ekonomija osnovana na izračunu, psihoanaliza izključuje kalkulacijo s subjektom. Na drugi strani pa ekonomija izključuje vse, s čimer se vsakodnevno sooča psihoanaliza: ljubezen, ideale, singularno željo in besedo.

A vprašanja psihoanalize in ekonomije se obenem povezujejo na bistvenih presečiščih. Kakšno je naše razmerje do denarja? Kaj ali koga želimo posedovati? Kakšna je funkcija obdarovanja v ljubezni ali plačila v seksualnosti? Kaj implicirajo dolg, preokupacija z denarjem, ‘gambling’, skopuštvo ali pa obsesivno varčevanje? Kaj pomeni žrtvovanje sebe in izstop iz izračunov? Ali je mogoče računati z užitkom? Kaj razkriva analizantovo razmerje do ekonomije in kako psihoanaliza lahko prispeva k razvoju ekonomske znanosti?

Seminar se bo ob predstavitvi kliničnih primerov in pregledu zastavkov od Freudove libidinalne ekonomije do Lacanove razdelave diskurza kapitalizma osredotočil na psihoanalitično obravnavo simptomov, ki so povezani s trgom dela (izgorelost, trpljenje zaradi odnosov na delovnem mestu, mobing, prekarne zaposlitve, dileme pri izbiri poklica, občutje praznine ob velikem finančnem bogastvu…). V središču seminarja bo lacanovska zastavitev objekta razloga želje kot objekta neprecenljive vrednosti.

 

Predznanje za udeležbo na seminarju ni potrebno, saj so teme obravnavane na jasen in pregleden način.

 

PRIJAVA: 

Kotizacija: 99 EUR
Kotizacija v predprijavi do 22. marca 2019: 69 EUR
Cena za celoletno lacanovsko psihoanalitično izobraževanje: 450 EUR

Prijave zbiramo na: info@sdzlp.si
Tel: 070 621 729