Kdaj: sobota, 3. november 2018, 15h-19h

Kje: 3. nadstropje, Jeranova 5 (Trnovo), Ljubljana

 

Christine in Léa Papin

 

Kaj je dejanje v afektu? V čem je razlika med naklepom in umorom iz strasti? Kako analitik obravnava kriminalno dejanje? Kaj je funkcija Imena Očeta in kaj funkcija transgresije? In predvsem, kako lacanovska psihoanaliza ohranja svojo moč v času krize vrednot, kapric pravne države, »kulture onemogočanja« in vsesplošnega kršenja etičnih standardov na eni ter dogmatizma na drugi strani?

Seminar se bo osredotočil na analitično razmerje do etike in prava, pri čemer bo ob kliničnih primerih izpostavil tudi aktualna vprašanja pravne regulacije psihoanalitične dejavnosti v slovenskem prostoru.