Sekcije

KLINIČNA SEKCIJA

Delo sekcije je posvečeno psihoanalitični praksi, aplikativni psihoanalizi (psihoanalizi otrok, trpljenja na delovnem mestu, motenj hranjenja, toksikomanije…) in kontrolni analizi (superviziji). Sekcija organizira klinične predstavitve, prostovoljno klinično delo in izvajanje psihoanalize za ranljive skupine in subjekte z nižjimi dohodki.

 

SEKCIJA ZA PSIHOANALITIČNE POVEZAVE

Sekcija organizira predavanja, konference, simpozije, pogovorne večere in program psihoanalitičnega izobraževanja. Njeno delo se tematsko osredotoča na povezave psihoanalize z drugimi pristopi (psihiatrijo, psihologijo, psihoterapijo) in drugimi področji vednosti (filozofijo, umetnostjo, književnostjo, pravom, sociologijo, filmskimi študijami, zgodovino, humanistiko…).

 

SEKCIJA ZA DRUŽBENO-POLITIČNA VPRAŠANJA

Sekcija se osredotoča na politična vprašanja in aktualne izzive družbeno-kulturnega prostora. Njeno delo je posvečeno aktivnemu vključevanju Društva v javne razprave in oblikovanju političnih smernic organizacije. Sekcija obenem zastavlja orientacijo dela, ki je v funkciji obrambe psihoanalitičnega diskurza, njegove etike delovanja in udejanjanja človekovih pravic.