Na Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani je 27. oktobra 2015 potekalo prvo formiranje kartelnih skupin v Sloveniji.

Za kartelno delo v letu 2015/16 je bila izbrana tema Rez v analitični kliniki in družbeni strukturi. Prva intervencija je potekala na temo tesnobe v navezavi na Lacanov Seminar X – L’angoisse.