Na Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani je 28. januarja 2016 potekalo tretje srečanje kartela SDLP. V središču so bili vidiki kratkotrajne analize. Izpostavljena so bila vprašanja vstopa v analizo, mesta psihoanalitika v klinični proceduri ter načini vodenja analitičnega zdravljenja v primerjavi z drugimi praksami.

Zaradi narave dela in singularnosti kliničnega primera podatki niso javno dostopni.