Študij

Leta 1899 je Sigmund Freud objavil prvo psihoanalitično knjigo v zgodovini, Interpretacijo sanj, in na prvo stran postavil besede boginje Juno iz Vergilove Eneide:

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.

Če ne morem omiliti višjih bogov, premaknem Acheron.

Acheron je bila v grški mitologiji ena od rek hadskega podzemlja, po kateri čolnar prevaža duše umrlih in tistih, ki jih v tem svetu vodi bolečina. Stara bizantinska enciklopedija jo opisuje kot reko zdravljenja in ozdravitve. Toda za Freuda je Acheron metafora nezavednega, po katerem tako kot reke, tečejo tokovi sanj in tlakujejo »kraljevsko pot« temu, kar se skozi njih razodeva. V tem je premik Acherona gesta, ki ima moč, da spreobrne tudi tisto, kar se kaže kot nemožno spremembe. Juno, ki izreče znamenite besede, z njimi tlakuje pot prelomu in kreaciji, kar je nenazadnje psihoanaliza sama – tako po svojem odkritju, kakor v neprimerljivosti vsakogar. V tem je premik Acherona dejanje, ki omogoči prostor novemu. Ko ni prostora za dejanje, premik ali spremembo, ni prostora za novost. Ali kot v Božanski komediji zapiše Dante: »Tisti, ki se v svojem življenju ne odločijo za dejanje, so tisti, ki zgolj sedijo in čakajo na bregu Acherona.«

Acheron deluje z namenom vzpostavitve sprememb, s čimer tlakuje pot premiku in kreaciji.

Acheron omogoča:

 

  • tečaj francoske psihoanalitične terminologije
  • spletno in osebno svetovanje pri akademskem delu
  • organizacijo psihoanalitičnega staža

Acheron v svojem delovanju izhaja iz načel, kot jih je ob nastanku oddelka za psihoanalizo na Univerzi Pariz VIII- Vincennes Saint-Denis leta 1975 zastavil Jacques Lacan. S tem spodbuja izvajanje psihoanalize v okviru zasebnih in institucionalnih praks ter v navezavi na druga področja (znanost, umetnost, politiko, filozofijo, medicino…) izpostavlja glavna vprašanja našega družbeno-kulturnega prostora. Udeleženci študijskega programa se na podlagi psihoanalitične teorije, predstavitve kliničnih primerov in obravnave simptomatike 21. stoletja seznanijo s tehniko in etiko analitičnega dela, kliničnimi primeri iz lacanovske prakse, simptomi sodobnega časa, aktualnimi vprašanji analitičnega diskurza, psihoanalitičnim izrazoslovjem in francoskim jezikom. Glavni del predstavlja vstop v analizo, ki odpira možnost za vzpostavitev vašega unikatnega razmerja do želje, užitka in ravnanja s svojim simptomom.

Izvajalka študijskega programa: dr. Nina Krajnik

Število udeležencev: najmanj 6, največ 10

Zaželena predhodna izobrazba: iz psihologije, psihoterapije, psihiatrije, splošne medicine, pedagogike, socialnega dela, filozofije, humanističnih študij ali družboslovja

Dodatne informacije o študiju, cene programov, kurikulum, bibliografija in vpisna dokumentacija na: info@sdzlp.si