Lacanovski psihoanalitični seminar 

Predavatelja: dr. Nina Krajnik, dr. Milan Balažic

Kdaj: sobota, 30. november 2019, 15h-18h

Kje: Sejna soba nad Knjižnico Daneta Zajca (Vegova 7a, Moravče)

 

Živimo v času, ki ga je Lacan imenoval ‘doba izparevanja očeta’. S padcem normativne vloge očeta gospodarja, ki je vladal v preteklosti, se očetovske funkcije danes vzpostavljajo v novih koordinatah in s tem odpirajo obravnavo novih simptomov.

Kaj je vloga očeta v dobi ‘padca njegovega Imena’? Kako se očetova ljubezen razlikuje od materine? Kakšno vlogo ima oče pri vzpostavitvi otrokove življenske poti, njegove spolne identifikacije in poklica? Kaj je dar simbolnega nasledstva kot Imenovanja in kako lahko oče na otroka prenese moč želje kot nečesa, kar življenju podeli smisel?

Seminar se bo na podlagi predstavitve kliničnih primerov ter Freudovih in Lacanovih zastavitev posvetil najaktualnejšim psihoanalitičnim obravnavam očetovske funkcije in njegovega vpliva na vzpostavitev otrokove subjektivnosti, kot tudi očetovi želji in njegovemu prehodu od pozicije moškega, partnerja in akterja v družbeno-poklicnem polju na mesto starša.

 

 

PRIJAVA: 

Kotizacija: 99 EUR

Kotizcija za celoletni izobraževalni program ‘Psihoanaliza novih simpotmov’: 540 EUR

Rok za prijavo: 28. november 2019

Prijave zbiramo na: info@sdzlp.si

Tel: 070 621 729