Vodstvo

Predsednica: Nina Krajnik

Blagajničarka in pravna svetovalka: Nika Jakšič