Kako univerza preprečuje tveganje in s tem subjektovo iniciativo? Kaj je specifično za psihoanalizo na prostoru bivše Jugoslavije?

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo vljudno vabi na predavanje Vanje Stojanovića, kjer bomo odprli ta vprašanja.

 

 

Predavanje bo na podlagi subjektivne izkušnje odkrilo obstrukcije s strani univerze in nemožnost laičnega psihoanalitičnega izobraževanja v Srbiji. Pri tem bo odprlo vprašanje vloge univerzitetnega diskurza v apropriaciji družbene lastnine in prikrivanju vojne na eni strani ter subverzivnega delovanja psihoanalize na drugi strani. Postavilo bo vprašanje razcepljenega subjekta kot produkta univerze v Lacanovi matematizaciji štirih diskurzov.

Dogodek bo povezoval mag. Jan Simončič, vodja sekcije za psihoanalitične povezave Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo.

Predavanje poteka v okviru sklopa PSIHOANALIZA – RESNICA UNIVERZE, kjer boste lahko spoznali subjektivna izkustva in stališča članov Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo ter našli svoje lastne odgovore na ta vprašanja.