Vabljeni na seminar dr. Nine Krajnik iz sklopa Psihoanaliza novih simptomov 2, ki ga v študijskem letu 2020/21 organizira Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo.

 

Kdaj: sobota, 28. november 2020, 15h-18h

Kje: Zoom

 

Zlo, ki ga je nekdo zmožen povzročiti drugemu, je eden glavnih razlogov bolečine. Zavist, ljubosumje, laž, napad, žalitev, prevara, zastraševanje, povzročanje škode (moralne, materialne), krniti ime drugega in njegovo dostojanstvo, podtikanje, ogrožanje, maltretiranje, dehumaniziranje, ‘’nasilje dobrega’’, pasivna agresivnost, drugemu želeti nesrečo, nepriznavanje želje drugega, vzeti drugemu življenje, izvršiti simbolni umor.

Dejanja nasilja in sovraštva merijo na drugega oziroma na določen aspekt njegovega obstoja. Profanizacija subjekta, ki je njihov cilj, je v tesni povezavi z narcizmom, identifikacijo in fascinacijo. Zato jih je Lacan imenoval ‘’strast človeškega bitja’’.

Toda če je nasilje impulzivna strast, ki je vezana na afekt, je sovraštvo ‘’hladno’’, preračunljivo in lucidno. Nasilje prekinja vezi z drugim. Sovraštvo jih vzpostavlja. Njegova namera ne zadeva tega, kar drugi ima, ampak to kar drugi je. Od otroškega in mladostniškega nasilja do družbeno legitimiranega nasilja, politične agresivnosti ali vojne, je sovraštvo v funkciji dominacije nad drugim, s čimer ustvarja ‘’najodličnejši družbeni pekel’’ (Lacan).

 

Seminar bo obravnaval problematiko uživanja v zlu ter želje po nasilju in sovraštvu v aktualnem času.

 

Teme:

 • Etični in klinični problemi nasilja
 • Nasilje med otroki in faza zrcalnega stadija
 • Ali je nasilje simptom?
 • Trojstvo Ojdipovega kompleksa pri oblikovanju zavisti
 • Narcizem in načini tekmovalnosti do drugega
 • Gon smrti v agresivnosti do sebe
 • Žalovanje kot povod sovraštva in vojne
 • Od institucionaliziranega nasilja do revolucij
 • Delo Jacquesa Lacana v sodni medicini
 • Nasilje v psihoanalitičnem procesu: negativni transfer
 • Destrukcija kot kreativnost, umetnost in možnost novega

 

Vrt zemeljskih naslad – Pekel (Hieronymus Bosch, 1490-1510)

 

 

PRIJAVE:

Obvezne prijave na: info@sdzlp.si

Rok za prijavo: petek, 27. november 2020 do 12h

Dogodek poteka prek aplikacije ZOOM. Ob prijavi prejmete podatke za registracijo in povezavo do udeležbe. Posnetek seminarja je po dogodku dostopen v E-učilnici Društva.

Udeleženci ob koncu prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Seminar je odprt tudi za zunanje slušatelje. Predznanje za udeležbo ni potrebno, ker je tema obravnavana način, ki se dotika vprašanj vsakega udeleženca.

Kotizacija: 99 EUR

Za celoletni sklop seminarjev Psihoanaliza novih simptomov 2: 590 EUR