Vabljeni na seminar dr. Nine Krajnik iz sklopa Psihoanaliza novih simptomov 2.

Kdaj: sobota, 10. april 2021, 15h-18h

Kje: Zoom

Zakaj ljudje rajši vztrajajo v svojih simptomih, kot da bi nekaj spremenil? Zakaj se oklepajo bolečine? Od kod želja po tem, da se nič ne premakne? In zakaj kljub dobri nameri o svojih simptomih dejansko ne želimo vedeti ničesar?
Odgovori na ta vprašanja ležijo v odnosu med užitkom in vednostjo oziroma mišljenjem. Ne obstaja simptom brez zadovoljstva, ki ga subjekt navkljub bolečini nezavedno tolerira. Ali kot je to v seminarju O ženski seksualnosti ter mejah ljubezni in vednosti izpostavil Lacan:
Nezavedno ni, da bit misli (…) – Nezavedno je, da bit s tem, da govori, uživa in, dodajam, ne mara o tem nič vedeti. Sploh nič vedeti.
Seminar bo izhajajoč iz te zastavitve odprl vprašanja užitka in pulzije, ki subjekta vežejo na njegov simptom. Na osnovi Freudovih postulatov bo odprl obravnavo odpora in obrambnih mehanizmov v psihoanalizi ter Lacanovo konceptualizacijo vednosti in nevednosti v psihoanalitičnem diskurzu. V teh koordinatah bo orisan cilj psihoanalize, ki od znanja oz. mišljenja krene k praksi tega, da prekinja vez med toksičnim užitkom in smislom, s čimer ta za subjekta postane lažji.

Wassily Kandinsky, Delicate tension, No 85 

 

 

PRIJAVE:

Obvezne prijave na: info@sdzlp.si

Rok za prijavo: petek, 9. april 2021 do 12h

Dogodek poteka prek aplikacije ZOOM. Ob prijavi prejmete podatke za registracijo in povezavo do udeležbe. Posnetek seminarja je po dogodku dostopen v E-učilnici Društva.

Udeleženci ob koncu prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Seminar je odprt tudi za zunanje slušatelje. Predznanje za udeležbo ni potrebno, ker je tema obravnavana način, ki se dotika vprašanj vsakega udeleženca.

Kotizacija: 99 EUR

Za celoletni sklop seminarjev Psihoanaliza novih simptomov 2: 590 EUR