Knjige

Poezije herezije, Jan Simončič 

Sentimentalno vaspitanje – logika jedne biografije,

Branimir Stojanović